Novice naklo


/ :

Sedem srebrnih raziskovalcev

Na 52. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, ki je potekalo 14. 5. 2018 v Murski Soboti, je sedem dijakov prejelo srebrno priznanje.

Na področju Ekologija z varstvom okolja so trije gimnazijci, Liza Komar, Ana Koselj in Luka Kopač, pod mentorstvom mag. Marjetke Kastelic Švab predstavili svojo raziskovalno nalogo z naslovom »Ugotavljanje antibiotičnega delovanja zdravil s pretečenim rokom uporabe«. Anita Štopfer in Katja Oselj letos zaključujeta izobraževanje v programu naravovarstveni tehnik. Z nalogo »Trajnostni razvoj Trbojskega jezera« sta pod mentorstvom Bernarde Božnar tekmovali na področju Geografije. Kmetijska tehnika, Nejc Ažman in Urban Kalan sta raziskovala v kategoriji Druga področja. Pod mentorstvom Marije Urankar in Marije Kalan sta izdelala nalogo z naslovom »Nalet koruznega hrošča in poleganje koruze zaradi poškodb korenin«.

Vsem sedmim srebrnim tekmovalcem in štirim mentoricam iskreno čestitamo.