Novice naklo


/ :

Še več projektov na Biotehniškem centru Naklo

Ob koncu šolskega leta smo iz strani CMEPIUS-a (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) prejeli čudovite novice, in sicer smo uspešno pridobili dva projekta v okviru programa ERASMUS+:

SLAVIT - Slovensko v naravoslovje treh dežel, kjer želimo razviti fleksibilno učno okolje, ki bo omogočalo doseganje uporabnih naravoslovnih znanj in bogatiti slovenski jezik narodnih manjšin v Avstriji in Italiji.

FARMID - FARming as an employment opportunity for people with Mild Intellectual Dissability, s katerim želimo promovirati zaposlovanje oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju na družinskih kmetijah ter tako spodbuditi socialno vključevanje in izboljšati ekonomsko stanje družinskih kmetij.

Poleg omenjenih dveh projektov, pa smo preko Erasmus+ programa v letošnjem letu pridobili tudi dva projekta mobilnosti za dijake, učitelje in strokovne sodelavce:

Mi v Evropi, s katerim bomo omogočili praktično usposabljanje dijakov v šolah in podjetjih (31 dijakov) ter poučevanje in usposabljanje učiteljev (21 učiteljev).

Naše kompetence - skupna učinkovitost, s katerim bomo 15 zaposlenim omogočili izpopolnjevanje tujega jezika in drugih ključnih kompetenc ter kompetenc na področju pedagoškega dela in mednarodnega sodelovanja.