Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

S standardom iso 50001 do energetske učinkovitosti in prihrankov

"Številni predstavniki javnega in zasebnega sektorja so se udeležili 4. Foruma Obnovljivi viri energije, ki se je začel s slavnostno podelitvijo standardov kakovosti za upravljanje z energijo in družbeno odgovorno podjetje.

Gorenjske elektrarne so kot prvo podjetje v elektroenergetskem sistemu Slovenije s strani Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje prejele standard ISO 50001 – sistem upravljanja z energijo. Gostitelj dogodka, Biotehniški center Naklo, pa je kot prvo od petih podjetij v Sloveniji prejel standard »Družbeno odgovorno podjetje«, ki ga je podelil Ekvilib inštitut.

Projekt vzpostavitve sistema upravljanja z energijo po mednarodnem standardu ISO 50001 v podjetju Gorenjske elektrarne je vodil svetovalec direktorja za raziskave in razvoj doc. dr. Drago Papler. Usmeritev upravljanja z energijo je bila integracija standarda ISO 50001 v sistem vodenja kakovosti podjetja Gorenjske elektrarne. Certifikat ISO 50001 je družbi Gorenjske elektrarne predal direktor Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje Igor Likar, prevzel pa ga je direktor družbe Aleš Ažman.

Projekt družbeno odgovorno podjetje je na Biotehniškem centru Naklo vodila vodja skupnih služb Tatjana Geč. Certifikat je Biotehniškemu centru Naklo podelil Aleš Kranjc Kušlan z Inštituta Ekvilib, prevzel pa ga je direktor dr. Marijan Pogačnik.

»Četrti Forum Obnovljivi viri energije je bil pika na i in zaključek procesa vzpostavitve sistema upravljanja z energijo po standardu ISO 50001, ki je skozi energetsko politiko, energetsko načrtovanje, energetski pregled, energetske kazalnike, delovanje, preverjanje, merjenje in analiziranje, z izvedbo komuniciranja in promocije preko dogodka namenjenega široki javnosti,« je dejal vodja programskega in organizacijskega odbora foruma doc. dr. Drago Papler.

Na predstavitvah smo spregovorili o prednostih energetskega knjigovodstva, energetskih pregledih, predstavili so primere dobre prakse, s katerimi se lahko pristopi k celovitemu upravljanju z energijo, kar posledično vodi v ustvarjanje prihrankov v javnem in zasebnem sektorju.

Predavatelji so spregovorili o upravljanju z energijo in zahtevah po mednarodnem standardu ISO 50001, ki posledično vpliva na zmanjšanje porabe in stroškov za energijo ter implementaciji le-tega v sistem vodenja kakovosti podjetja, učinkoviti rabi energije, energetskih pregledih ter o nadzornih sistemih za spremljanje porabe energije, energetskem knjigovodstvu ter internem priklopu sončne elektrarne.

Predavatelji so se v sklopu obnovljivi viri energije v kmetijstvu usmerili na področje energetske samooskrbe v krožnem gospodarstvu, trg lesnih goriv, ogrevanje rastlinjakov z lesno biomaso, bioplinske tehnologije, prostorske merske tehnologija ter možnostih financiranja v EU projektih.

Na okrogli mizi z naslovom Upravljanje z energijo v javnih stavbah – priložnost za javni in zasebni sektor na področju energetske učinkovitosti in zniževanja stroškov so sogovorniki  spregovorili o koristih sistematičnega upravljanja z energijo, ki investicijsko gledano, niso visoke, prinašajo pa ogromne prihranke.

Četrti Forum Obnovljivi viri prihodnosti 2016 je uspel. Razpravljavci so zbranim predstavili številne priložnosti, ki jih na področju energije in energetike prinaša celovito upravljanje z energijo. Organizator je bila skupina Elektro Gorenjska, gostitelj Biotehniški center Naklo, partnerji SIQ in ECE ter medijski sponzor GTV Gorenjska televizija."

Vir citiranega prispevka in fotografij: http://www.gek.si/info/601200125/S_standardom_iso_50001_do_energetske_ucinkovitosti_in_prihrankov 

doc. dr. Drago Papler