Novice naklo


/ :

RAZPIS ZA PRIDOBITEV NAZIVA PREDAVATELJ

V skladu z 92. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Zr.L.RS.št.86/04) Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Strahinj 99, 4202 Naklo, objavlja

RAZPIS

za pridobitev naziva predavatelj za predmete po programih Upravljanje podeželja in krajine, Hortikultura, Naravovarstvo. Predmetniki posameznih programov so objavljeni na spletni strani www.bc-naklo.

Naziv predavatelj višje šole bo podeljen kandidatu/kandidatki, ki ima ustrezno izobrazbo in izpolnjuje predpisane pogoje. Postopki in pogoji za imenovanje v naziv predavatelj višje šole so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prijave z dokazili pošljite na naslov šole, in sicer do 31. 10. 2019.