Novice naklo


/ Novice: Višja šola

Prosta vpisna mesta - drugi prijavni rok

Spoštovani kandidati za vpis,

objavljamo podatke o prostih vpisnih mestih. Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 29. avgusta do 2. septembra 2016 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 CELJE. Oddati smete samo eno prijavo!

Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2016 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Prosta mesta za drugi prijavni rok:

PROGRAM

Prosta mesta VSŠ BC Naklo

REDNI

IZREDNI

SKUPAJ

HORTIKULTURA

30

28

58

NARAVOVARSTVO

31

29

60

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

36

29

65