Novice naklo


/ Novice: Višja šola

Prosta vpisna mesta 2017/18 - 2. prijavni rok

Spoštovani kandidati za vpis,

objavljamo podatke o prostih vpisnih mestih. Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 28. avgusta do 1. septembra 2017 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 CELJE. Oddati smete samo eno prijavo!

Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2017 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Prosta mesta za drugi prijavni rok:

Študijski program

PROSTA MESTA

SKUPNA

DODATNA

REDNI

IZREDNI

REDNI

IZREDNI

Hortikultura

40

29

2

15

Naravovarstvo

36

30

2

15

Upravljanje podeželja in krajine

36

30

2

15