Novice naklo


/ :

EPIDEMIJA COVID-19

12. 6. 2020

Higienska priporočila za srednje šole in dijaške domove v času posamičnih primerov Covid 19:

https://paka3.mss.edus.si/okroznice/datoteke/10419_Higienska%20priporocila%20za%20srednje%20sole%20in%20dijaske%20domove%20v%20casu%20posami%C4%8Dnih%20primerov%20Covid%2019%2011062020.pdf?key=priloga

 

27. 3. 2020

Urad vlade za komuniciranje je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, NIJZ, Infekcijsko kliniko UKC Ljubljana in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil enotni klicni center, ki prebivalcem omogoča dostop do zanesljivih informacij o epidemiji novega koronavirusa v Sloveniji. 

 

https://www.gov.si/teme/koronavirus/

 

15. 3. 2020

Danes je vlada sprejela odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, s katerim od jutri do preklica zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepoveduje zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0568/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih

Do nadaljnjega je ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa COVID-19 najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje.

https://www.os-fa.si/wp-content/uploads/2020/03/Okroznica_Preklic-organizacije-nujnega-varstva-otrok-NUJNO-OBVESTILO.pdf

 

13. 3. 2020

 

Spoštovani!

Vlada je pripravila uredbo, ki velja od ponedeljka, 16. marca 2020, s katero se  prepoveduje zbiranje v srednjih šolah, višjih strokovnih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih, s čimer se do preklica prekine vzgojno-izobraževalna dejavnost, vključno s praktičnim usposabljanjem z delom pri delodajalcih za dijake in praktičnim izobraževanjem za študente višjega strokovnega izobraževanja.

 

Kljub zaprtju se bo pedagoško delo na vseh organizacijskih enotah nadaljevalo v obliki izvajanja pouka oziroma študija na daljavo. Natančna navodila v zvezi z izvajanjem pedagoškega procesa in obvestila o vseh drugih aktivnostih boste dijaki in njihovi starši, študenti in drugi udeleženci izobraževanja dobili s strani posamezne šole preko e-učilnic in/ali preko elektronske pošte in spletne strani.

Povezava do e-učilnice Srednje šole: https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=6175

Povezava do e-učilnice Višje strokovne šole: https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=6094

 

Splošna navodila:

 • Neposredno pedagoško delo in pouk se v največji možni meri nadomesti z izobraženjem na daljavo,
 • praktičnim usposabljanje z delom pri delodajalcih za dijake in praktično izobraževanjem za študente višjega strokovnega izobraževanja se prekine, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih bodo prejeli obvestila o poteku pedagoškega procesa.
 • zaposleni se morajo dosledno držati splošnih navodil za preprečevanje širjenja okužbe, ki so objavljene na spletni strani.

Pouk

 • Zaradi posebnih razmer ob pojavi koronavirusa se do vključno 29. marca 2020 neposredno pedagoško delo ne izvaja in se nadomesti z izobraževanjem na daljavo in individualnim učenjem.
 • Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih za dijake in praktično izobraževanje za študente višjega strokovnega izobraževanja se prekine, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih bodo prejeli obvestila o poteku pedagoškega procesa.
 • Vsebine vseh predmetov se prilagojeno izvajajo po urniku, nosilci predmetov so dolžni dijake in študente redno in podrobno obveščati o izvajanju predmeta preko spletne strani ali spletne učilnice ali e-pošte.

Ukrepi na Biotehniškem centru Naklo:

 • Vstop v prostore se omeji na najmanjšo možno mero in se izvede le izjemoma ob strogem upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom. 
 • Kot sredstvo komunikacije se v največji možni meri uporabijo druge oblike (e-pošta, videokonference in sestanki, telefonska komunikacija).
 • Uradne ure  se ukinjajo, prošnje in vprašanja se rešujejo preko elektronske pošte.
 • V knjižnici se zapre čitalni del, izposoja knjig ni mogoča.

Ostali ukrepi

 • Za zaposlene veljajo enaka pravila kot doslej (npr. prisotnost na delovnem mestu, bolniška odsotnost, samoizolacija itd.).
 • Odpovejo in ukinejo se vse javne prireditve, srečanja, tečaji in suposabljanja in drugi javni dogodki v prostorih BC Naklo.
 • Odpovejo se vsi  obiski in potovanja tako študentov kot zaposlenih na ogrožena območja iz seznama NIJZ. Zadnje podatke o območjih z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih ter definicijo tesnega stika najdete na spletni strani NIJZ
 • Odpovejo se vsi obiski iz tujine iz ogroženih območij iz seznama NIJZ in vseh pristojnih organov.
   

TRGOVINA POD KOZOLCEM

Trgovina pod Kozolcem bo od ponedeljka, 16. 3. 2020  obratovala po ustaljenem delovnem času, od ponedeljka, do petka. Za vse dodatne informacije smo na voljo prek e-naslova: trgovina@bc-naklo.si telefonsko številko (04) 277 21 26.


ŠOLSKA KUHINJA

Kuhinja ne obratuje in je zaprta.

 

13.3.2020

Slovenija razglasila epidemijo novega koronavirusa

Sklep vlade:

https://www.gov.si/novice/2020-03-12-slovenija-razglasila-epidemijo-novega-koronavirusa/

 

13.3.2020

Spoštovani!

Na Biotehniškem centru Naklo smo v zvezi z novim koronavirusom (COVID-19) na spletni strani www.bc-naklo.si objavili osnovne informacije in sprejete ukrepe s strani zavoda.

Dne 12. marca 2020 smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) dobili posodobljene informacije glede koronavirusa, ki vsebujejo ažurirane uradne informacije. V celoti so objavljene na spletni strani.

Okrožnica MIZŠ iz dne 12. 3. 2020:
https://paka3.mss.edus.si/okroznice/datoteke/9656_Organizacija%20dela%20v%20primeru%20za%C4%8Dasne%20prekinitve%20izvajanja%20vzgojno-izobra%C5%BEevalne%20dejavnosti%20v%20vzgojno-izobra%C5%BEevalnih%20zavodih%20-%20usmeritve.pdf?key=priloga

 

Splošno o koronavirusu SARS-CoV-2
Novi koronavirus SARS-CoV-2 povzroča bolezen, ki jo imenujemo bolezen COVID-19.
Bolezen COVID-19 je precej podobna drugim okužbam dihal, kot je npr. gripa. Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, bolečinami v mišicah, vročino nad 38°C, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom težkega dihanja. Podatki kažejo, da bolezen v kar 80 % poteka blago in jo ljudje prebolijo brez zapletov.
  
Splošne informacije o novem koronavirusu. Vir: Vlada Republike Slovenije
Splošna navodila: preprečevanje okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2
Pri preprečevanju okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:
•    Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.
•    Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
•    V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
•    Upoštevamo pravila higiene kašlja.
•    Redno si umivamo roke z milom in vodo.
•    V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju ali razkuževanju kože.
•    Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
•    V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
 
Navodila za higieno kašlja in umivanje rok. Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Dodatne informacije
Nacionalni inštitut za javno zdravje - spletna stran

Ministrstvo za zdravje - spletna stran
Telefonske informacije NIJZ
Vsak dan med 9. in 17. uro je na NIJZ odprta telefonska številka za splošno javnost: 031 646 617, na kateri je zdravnik na voljo za pogovor z zaskrbljenimi prebivalci in jim skuša odgovoriti na njihova specifična vprašanja.
Pogosta vprašanja in odgovori NIJZ
Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori NIJZ so dostopni na tej povezavi.

 

 

25.2.2020

Preventivni ukrepi ob koronavirusu

Na Biotehniškem centru Naklo redno spremljamo dogajanje v povezavi s koronavirusom. Vsa pedagoška, raziskovalna in strokovna dejavnost se na centru  izvaja v polnem obsegu z izjemo potovanj v tujino, kjer so žarišča koronavirusa več si lahko pogledate na spletnem naslovu https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea.

Dijakom, študentom in zaposlenim,  zaenkrat svetujemo, da nadaljujejo s svojimi načrtovanimi aktivnostmi. Izjema so aktivnosti, ki jih ni mogoče izvesti zaradi omejitev s strani partnerskih institucij (npr. zaprtje šole, univerze, omejitev obiskov itn.) in jih zato štejemo za višjo silo.

Dijakom, študentom in zaposlenim svetujemo:
 

 • da delujejo preventivno (z enakimi ukrepi kot za preprečevanje širjenja sezonske gripe), pri čemer so pomembni predvsem higienski ukrepi (pravilno umivanje rok, kašljanje in razdalja);
 • si preberejo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Svetovne zdravstvene organizacije;
 • spremljajo uradne informacije o razvoju bolezni in preventivnih ukrepih;
 • če se nahajajo v tujini, spremljajo tudi navodila lokalnih oblasti in Ministrstva za zunanje zadeve.
 • ob tem naprošamo vse dijake, študente in zaposlene, da ob morebitnih prvih znakih poslabšanega zdravja in počutja (kašelj, vročina) ne prihajajo na center, dokler se povsem ne pozdravijo in upoštevajo navodila osebnika zdravnika .


Svetujemo tudi, da obvestite dijake, študente, profesorje ali poslovne partnerje iz bolj ogroženih držav, da svoj obisk do nadaljnjega odložijo.

 
Za več informacij lahko tako dijaki, študenti kot zaposleni kontaktirajo Tatjana Geč M 041 427 667.

 

Vir slike: https://today.duke.edu/2020/01/duke-officials-monitoring-coronavirus-outbreak 

 

Okrožnica ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

https://paka3.mss.edus.si/okroznice/datoteke/9575_Dodatna%20pojasnila%20in%20priporocila%20v%20zvezi%20s%20preventivnim%20ravnanjem%20zaradi%20koronavirusa1.pdf?key=priloga

 

Dokumenti z informacijami: