Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

PREJEMNIKI JABOLKA KAKOVOSTI

S ponosom vas obveščamo, da je bil projekt FARMID – Farming as an employment opportunity for people with Mild Intellectual Disability, ki se je v letih 2017-2019 izvajal v mednarodnem partnerstvu pod vodstvom Biotehniškega centra Naklo, prepoznan kot primer dobre prakse in nagrajen z JABOLKOM KAKOVOSTI.


Jabolko kakovosti je nagrada, ki jo podeljuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Center RS za mobilnosti in usposabljanje (CMEPIUS) za najbolj izstopajoče mednarodne projekte v programih Erasmus+.

V okviru projekta FARMID smo želeli spodbuditi zaposlovanje oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju na kmetijah. V partnerskih državah smo pregledali pravne okvirje, ki omogočajo zaposlovanje teh oseb pod posebnimi pogoji, poiskali smo več primerov že obstoječih dobrih praks iz Slovenije in tujine ter pripravili brezplačno dostopno spletno izobraževanje s področja organizacije dela, komunikacije, razvoja veščin oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju ter tudi marketinga izdelkov izpod rok teh oseb oz. kmetij.

Vabljeni, da si preberete več o projektu na http://www.farmid.bc-naklo.si