Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Pozdrav v poletne počitnice

Čestitke in pozdrav v poletne počitnice.

Čestitam vsakemu posebej in vam vsem ob doseženem uspehu. Letošnje leto vam še posebej čestitam za ves trud, ki ste ga vložili v samostojni študij, v pridobivanje in uporabo novih IKT tehnologij. S tem ste izkazali veliko odgovornosti in samostojnosti, ki je izjemnega pomena.

Zahvala za vse prijazne besede, medsebojno pomoč, sodelovalno učenje, sočutje in spoštovanje, ki smo ga znali izražati med sabo.

Letos še posebej skupno ustvarjanje na letošnjo skupno šolsko temo; Skrb za duševno in telesno zdravje in med-vrstniška pomoč. Izvedli smo več aktivnosti drug za drugega.

Zahvala vsem učiteljem, še posebej razrednikom, mentorjem in vsem zaposlenim, za ustvarjanje skupnega šolskega vsakdana.

Jeseni se izpiti začno 16. 8. 2022. Bodite pozorni na datume.

Poletje, ki je pred vami, naj bo prijazno, veselo, zdravo, polno lepih doživetji in tudi kdaj zatopljeno v kaki dobri knjigi.

Srečno. Želim vam, da srečate prave ljudi, doživite sončne vzhode in lepe ure z družino in prijatelji.

Ponovno se vidimo v četrtek, 1. 9. 2022.

Andreja Ahčin, ravnateljica