Novice naklo


/ :

POVEZANI V IZOBRAŽEVANJU ZA NARAVOVARSTVO

Vabilo in program mednarodnega posveta ob 10. obletnici NARAVOVARSTVENEGA IZOBRAŽEVANJA
na ravni srednjega in višjega šolstva v Republiki Sloveniji: VABILO.

Besedilo dogodka in fotografije na spletni strani državnega sveta RS: http://www.ds-rs.si/node/3944

Prispevki:

dr. Peter Skoberne (MOP)

dr. Borut Vrščaj (KIS-VŠVO)

dr. Darja Piciga (MOP)

dr. Štefan Merkač (ECO-CULTUR-CONTACT – Avstrija)

DR. Marija Markeš (MOP)

Heinz Mayer (Biosferni park Nockberge- Avstrija) prinesem na ključku

Jozef Pyrczaka (direktor Šolskega centra za okoljsko inženirstvo Torunj-Poljska)

dr. Danilo Bevk (NIB)

ddr. Ana Vovk Korže (FF MB)

Triglavski narodni park TNP - film


Vabilo in program mednarodnega posveta ob 10. obletnici NARAVOVARSTVENEGA IZOBRAŽEVANJA
na ravni srednjega in višjega šolstva v Republiki Sloveniji: VABILO

Besedilo od dogodku v državnem svetu s slikami: http://www.ds-rs.si/node/3944