Novice naklo


/ Novice: Srednja šola in gimnazija

Ponosni na zaključno generacijo poklicnih maturantov 2017

REZULTATI POKLICNE MATURE 2017

V sredo, 5. julija 2017 smo razglasili rezultate poklicne mature. Na spomladanskem roku poklicne mature 2017 je pristopali 108 dijakov, od tega jih je 91,6% poklicno maturo tudi uspešno opravilo. 

ODLIČEN USPEH NA POKLICNI MATURI SO DOSEGLI:

Nika Černe, Žan Šetina, Anja Krajnc Osenar, Mira Lavtar, Žan Pečelin, Tija Zagmajster, Tjaša Jenko, Iza Lebar, Toni Leben, Nikita Trček, Tjaša Trček, Jon Sever in Maša Rajakovič.

100% uspeh so dijaki dosegli pri angleščini ter živilstvu in prehrana.

Posebno priznanje za štiri leta odličen učni uspeh so prejeli; Nika Černe, Žan Pečelin, Tija Zagmajster, Nikita Trček, Maša Rajakovič.

Posebno priznanje smo podelili tudi Luku Rozmanu in Miri Lavtar za večletno družbeno angažiranost in promocijo poklica.

Za dosežen uspeh na poklicni maturi 2017 vsem iskreno čestitamo in želimo uspešen študij.

Brigita Markun, tajnica ŠMK                                 Andreja Ahčin, ravnateljica