Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

PCT Pogoj za vstop

V skladu z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Ul. RS, št. 132/21 in 135/21) smejo v notranje prostore Biotehniškega centra Naklo vstopiti le osebe, ki izpolnjujejo pogoje PCT in jih lahko izkažejo z ustreznim dokazilom.

Omejitev ne velja za redno vpisane dijake Biotehniškega centra Naklo, mlajše od 15 let.