Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Obvestilo o postopku in poteku vpisa sprejetih v 1. prijavnem roku na Višjo strokovno šolo BC Naklo v š. l. 2023/24

Kandidate, ki ste oddali prijavo za vpis za naše štiri višješolske programe (hortikultura, naravovarstvo, upravljanje podeželja in krajine, živilstvo in prehrana) v 1. prijavnem roku, od 20. februarja do 17. marca 2023, obveščamo, da bo boste s strani Višješolske prijavne službe do 21. julija 2023 obveščeni, če ste sprejeti v izbrani program.

Vpis boste nato sprejeti kandidati uredili preko navadne pošte in sicer tako, da boste najprej od nas, najkasneje do 28. julija 2023, po priporočeni pošti prejeli navodila za vpis in vpisne obrazce, ki jih boste izpolnjene vrnili oziroma poslati s priporočeno pošto do 16. avgusta 2023 na šolo (Biotehniški center Naklo,Višja strokovna šola, Referat - vpisna dokumentacija, Strahinj 99, 4202 Naklo).

Z vpis boste potrebovali spodaj navedene dokumente; ostali potrebni obrazci bodo priloženi v priporočeni pošiljki, ki jo boste prejeli do 28. julija 2023:

  • fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list),
  • fotokopijo davčne številke (podatek potrebujemo za kritje prispevkov pokojninsko invalidskega in zdravstvenega zavarovanja za čas obveznega praktičnega izobraževanja v podjetju),
  • dve fotografiji 3,5 x 4,5 cm (za osebno mapo in študentsko izkaznico),
  • fotokopiji spričevala o zaključnem izpitu oz. spričevala o (poklicni) maturi in obvestila o uspehu na (poklicni) maturi (fotokopij spričeval ni treba notarsko overiti).

Na podlagi popolne vpisne dokumentacije vas bomo do 22. avgusta 2023 vpisali in vas o tem pisno obvestili ter vam poslati potrdila o vpisu in geslo za elektronski indeks. Informacija o pričetku študijskega procesa bo objavljena zadnji teden septembra na spletni strani Višje strokovne šole BC Naklo, osebno pa vas bomo obvestili tudi po elektronski pošti, ki  jo boste navedli na vpisnem obrazcu.

Za morebitne dodatna pojasnila ali informacije smo vam na voljo na e-naslovu: referat.visjaping@bc-naklopong.si ali po mobitelu 070 485 353.

OBJAVA ŠE PROSTIH MEST ZA VPIS V 2. PRIJAVNEM ROKU, KI BO POTEKAL OD 25. 8 DO 31. 8. 2023, JE ČETRTEK, 24. 8. 2023.

 

Želimo vam prijetne počitnice.

Referat za študentske in študijske zadeve VSŠ BC Naklo

PRILOGA: Postopek vpisa VSŠ 2023