Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice naklo


/ :

NOVI ODOBRENI PROJEKTI

Ekipa projektne pisarne vas z veseljem obvešča, da smo bili tudi to pomlad in poletje izjemno uspešni na razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev. V okviru programa Erasmus+ smo namreč pridobili nepovratna sredstva za izvedbo naslednjih projektov:

Začini svoj POklic PRihodnosti z Evropsko izkušnjo / Spice uP yOur future PRofession with a European experIence

Akronim: POPREI

Erasmus+ Mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju z listino kakovosti (KA116)

Trajanje projekta: 1/6/19-31/12/20

Odobrena sredstva: 94.296,00 EUR

Z omenjeno mobilnostjo bomo v prihodnjem letu omogočili dvotedenske mobilnosti okvirno 40 dijakom, poleg tega pa se bo strokovnega usposabljanja oz. poučevanja v tujini udeležilo predvidoma 19 učiteljev.

CoReFuture – Competent Ready for Future expectations

Erasmus+ Mobilnost šolskega osebja (KA101)

Trajanje projekta: 1.9.2019 – 31.8.2021

Odobrena sredstva: 10.167 EUR

Cilj projekta je omogočiti učiteljem, strokovnim delavcem, vodstvu in zaposlenim v šolskih podpornih službah strokovno usposabljanje v obliki mobilnosti v izobraževalnih tečajih v tujini za pridobitev in izboljšanje ključnih in poklicnih kompetenc. Usposabljanje petih zaposlenih bo omogočalo izboljšanje kompetenc na področjih učinkovitega poučevanja, komuniciranja, vodenja, upravljanja projektov in medkulturnega sodelovanja.

Alpine initiatives for Alpine natives – Alps4nats

Erasmus+ Strateška partnerstva na področju šolskega izobraževanja  (KA201)

Trajanje projekta: 1/9/19-31/10/21

Odobrena celotna sredstva: 222.640 EUR

S projektom Alps4nats želimo ozavestiti mlade o pomenu Alp in njihove družbene in ekonomske priložnosti. To bomo storili z vzgojo in izobraževanjem o gorah (VIG), ki ga bomo prek inovativnih pedagoških praks (k učencu usmerjeno učenje) vnesli v formalni kurikulum.

 

Modern and Innovative onLine-based Know-how on European Dairy processing -  MILK-ed

Erasmus+ Strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja (KA202)

Trajanje projekta: 1/11/19 – 30/04/2022

Odobrena celotna sredstva: 292.179 EUR

S projektom MILK-ed bomo razvijali e-izobraževalne vsebine s področja mlekarstva, s poudarkom tako na tradicionalnih mlečnih izdelkih partnerskih držav, kot tudi na trendovskih mlečnih izdelkih, kot so izdelki npr. brez laktoze.

Poleg omenjenih projektov, kjer smo bili prijavitelji Biotehniški center Naklo, pa smo bili obveščeni tudi o uspešnih projektih, kjer BC Naklo nastopa kot partner projekta, in sicer:

Projekt Erasmus+ Strateškega partnerstva na področju poklicnega izobraževanja FARCURA - Fostering inclusion through Social Farming ter projekt Erasmus+ izmenjave dobrih praks med šolami SUITABLE - Sustainable initiatives for the Alps

 

V kolikor želite biti obveščeni o dogajanju na projektih, prosim izpolnite obrazec TUKAJ.

 

Erasmus+ ni mus, pomaga pa!