Novice naklo


/ :

Moja draga materinščina!

V letošnjem šolskem letu so dijaki Biotehniškega centra Naklo sodelovali na 8. natečaju za najboljše ljubezensko pismo med mladimi v Republiki Sloveniji za leto 2019, ki ga je razpisalo Kulturno društvo Josipine Turnograjske v sodelovanju z Občino Preddvor. Letošnja tema ljubezenskega pisma je bila ljubezen do materinščine. Sklepna prireditev natečaja s podelitvijo priznanj in nagrad je potekala 20. oktobra 2019 v Preddvoru.

Dijaki različnih smeri srednješolskega izobraževanja na BC Naklo so s pomočjo mentoric, profesoric slovenščine Špele Camlek in Marije Jerše, ustvarili zelo zanimiva in raznolika pisma. S svojimi izdelki so pokazali, da se nam za nove Trubarje ni treba bati in da bo slovenščina zagotovo živela še kar nekaj desetletij. Vsi sodelujoči so prejeli priznanja za sodelovanje, posebno priznanje za svoj prispevek pa je prejela dijakinja Živa Cegnar iz 4. N razreda, ki se je v kategoriji srednja šola uvrstila na odlično 9. mesto.

Več si o rezultatih natečaja lahko preberete na spletni strani Kulturnega društva Jospipine Turnograjske – https://www.kdjt.si/novice/rezultati-8-natecaja-za-najboljse-ljubezensko-pismo-v-sloveniji-za-leto-2019

Špela Camlek in Marija Jerše