Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Jan, Maja in Sabina prejeli Krkino nagrado

Antibakterijsko delovanje rastlinskih pripravkov na zobni bakteriji vrste Streptococcus mutans in Porphyromonas gingivalis, je raziskovalna naloga dijakov Maje Brlogar, Sabine Gartner in Jana Jurgeleta, iz 4. letnika biotehniške gimnazije BC Naklo pod mentorstvom mag. Marjetke Kastelic Švab, ki so letos med 52 oddanimi raziskovalnimi nalogami prejeli Krkino nagrado mladih raziskovalcev. V nalogi so ugotavljali in razmišljali o potencialnih antibakterijskih učinkih različnih rastlinskih ekstraktov na zobni bakteriji, povzročiteljici zobnih obolenj. Teoretični del so podkrepili s postopki in načrtom raziskovalnega praktičnega laboratorijskega dela, od odvzema brisov, nacepitve vzorcev na krvni agar, izolacije do čistih kultur in njihove identifikacije, priprave rastlinskih ekstraktov z metodo ekstrakcije trdno- tekoče in destilacije ter izvedbe difuzijskega antibiograma.

Nalogo so tudi predstavili na e-simpoziju Krkinih nagrad (https://www.krkinenagrade.si/o-krkinih-nagradah/simpozij-in-razglasitev-2021).

Iskrene čestitke, mladi raziskovalci!

 

Na sliki: Jan Jurgele, Sabina Gartner in Maja Brlogar z mentorico mag. Marjetko Kastelic Švab in snemalno ekipo 51. Krkinih nagrad, pred ribnikom Biotehniškega centra Naklo