Novice naklo


/ :

INFORMATIVNI DNEVI IN SVETOVANJA NA DALJAVO VIŠJA ŠOLA BC NAKLO

V A B I L O

INFORMATIVNI DNEVI IN SVETOVANJA NA DALJAVO ZA IZBIRO ŠTUDIJA NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI BC NAKLO

IZVAJAMO ŠTIRI VIŠJEŠOLSKE STROKOVNE PROGRAME ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ:

  1. HORTIKULTURA (inženir/-ka hortikulture),

  2. NARAVOVARSTVO  (inženir/-ka naravovarstva),

  3. UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE  (inženir/-ka kmetijstva in krajine) in

  4. ŽIVILSTVO IN PREHRANA (inženir/-ka živilstva in prehrane).

 

V terminih bomo na voljo na Zoom povezavi:

  • 19. januarja ob 15. uri,

  • 2. februarja ob 15. uri,

  • 12. februarja ob 17. uri,

  • 13. februaja ob 11. uri.

ZOOM POVEZAVA: https://arnes-si.zoom.us/j/6943860126

 

Vljudno vabljeni!

    

Dodatne informacje: