Novice naklo


/ :

EKOŠOLA in EKOBRALNA ZNAČKA – zmagovalni risbi v kategoriji likovni izdelki

V prvi polovici marca smo z razredom 1. J brali roman Katherine Applegate z naslovom Drevoželja. Izpostavili smo tri zelo pomembne teme: in sicer prijateljstvo, sprejetost in sožitje med živalmi, rastlinami in ljudmi. Po branju smo se pogovarjali o pomenu starih dreves, o pomenu gozda za ozračje in ostale življenjske prostore. Nato so dijaki dobili nalogo, da narišejo risbo, ki se bo navezovala na obravnavano delo.

Nastali so zelo različni izdelki, ki sem jih poslala na natečaj na temo Gozd in v tem tednu so nas obvestili, da sta med SŠ v kategoriji likovnimi izdelki zmagali risbi Petre Rihtaršič.

Petri iskreno čestitamo.

 

Slika 1: Od nas je odvisno, kakšno naravo bomo pustili zanamcem

Slika 2: Edino, kar šteje in bo zmagalo, je sožitje med naravo in človekom

 

Mentorica: Marija Jerše