Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Čestitke za nagrado za eno najbolj navdihujočih Munerinih zgodb naše študentke Maje Milovanović

Naša diplomantka VSŠ-programa Naravovarstvo Maja Milovanovič je prejela eno od nagrad za najbolj navdihujočo zgodbo na natečaju Moja Munerina zgodba. Plakete sta na zaključni konferenci na Brdu pri Kranju 29. 9. 2022 slovesno podelila državni sekretar na MIZŠ dr. Darjo Felda in vodja projekta MUNERA 3 Adrijana Hodak. Iskrene čestitke! 

Izmed 31.560 udeležencev so v projektu MUNERA 3 želeli nagraditi tiste, ki so v poletnem času sodelovali v razpisanem natečaju «Moja Munerina zgodba« in oddali svojo navdihujočo zgodbo. Deset od njih so strokovni koordinatorji po vnaprej objavljenih kriterijih izbrali za spletno glasovanje širše javnosti. Upoštevali so ustreznost zgodbe, kakovost vsebine in vpliv. Tako je širša javnost na spletnem glasovanju izbrala, da nagrade za najbolj vplivno Munerino zgodbo prejmejo:

  1. Tadej Sluga, višješolski študijski program Gozdarstvo in lovstvo, Šolski center Postojna
  2. Polona Kuzman, študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Izvajalec ročne limfne drenaže, Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana
  3. Maja Milovanović, višješolski študijski program Naravovarstvo, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola

 

Čestitke vsem! Nagrade sta na zaključni konferenci projekta na Brdu pri Kranju ta teden podelila dr. Darjo Felda, državni sekretar, pristojen za šport, predšolsko vzgojo, osnovno, srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, ter Adrijana Hodak, vodja projekta MUNERA 3 in vodja MIC-a Šolskega centra Nova Gorica.
 

Utrinke z zaključne konference lahko pogledate na: https://www.instagram.com/projekt_munera3/
 

Zgodba Maje Milovanović: Po končani gimnazijski maturi izbira študija zame ni bila ravno preprosta. Zato sem se tekom prvotnega študija odločila za enoletno prostovoljno delo v belgijskem zavetišču za divje živali, kjer sem ugotovila, da primarno izbrana smer ni bila povsem skladna z mojimi dejanskimi interesi in ambicijami. Izkušnja v tujini mi je vzbudila veliko zanimanje za naravovarstvene tematike in željo, da osmislim proces prostovoljstva. Postavljena sem bila pred prelomno odločitev, ali bom vztrajala s študijem, ki mi ne predstavlja zadovoljstva in v katerem ne vidim dolgoročne karierne perspektive, ali pa poskušam najti študij, ki bi me veselil in katerega pridobljena izobrazba bi mi omogočala tudi preživetje.

Tako sem po končanem projektu v tujini in prihodu nazaj domov podrobneje raziskala možnosti preusmeritve študija in projekt Munera je bil idealna priložnost, ki je ni kazalo zapraviti. V veliki meri mi je olajšal proces vpisa v program naravovarstva na BC Naklo in mi omogočil brezskrben študij, kajti finančna podpora projekta je bila več kot dobrodošla, profesorji in ostalo osebje na višji šoli pa zelo navdihujoči, saj so predali ogromno znanja ter vedno priskočili na pomoč, ko je bilo to potrebno. Med študijem ter po diplomi in pridobitvi višješolske izobrazbe sem vzpostavila veliko poznanstev, osvojila mnogo praktičnega znanja in postala še bolj odgovorna do narave. Vzbudila se mi je želja za nadaljevanje študija, na trenutnem delovnem mestu pa mi zaradi višje izobrazbe pripada en dan dopusta na leto več. Zaradi seznanjenosti o ekološki inteligentnosti in volje, da se razširja naravovarstvena etika med čim več ljudi, bom sodelovala na konferenci Vivus in o tematiki svoje diplomske naloge ozaveščala občo populacijo tudi preko organizacije Balkan River Defence.

V bodoče upam na realizacijo in participacijo na še več podobnih projektih, vse to pa mi še zdaleč ne bi uspelo brez Munera podpore, za katero sem nadvse hvaležna.