Novice naklo


/ :

2 KRKINI NAGRADI

Komisija za dodelitev Krkinih nagrad je odločila, da bodo med letošnjimi dobitniki te prestižne nagrade za srednješolske raziskovalne naloge tudi štiri letošnje gimnazijske maturantke Biotehniškega centra Naklo.

Klara Žos je pod mentorstvom Boruta Lazarja v zaključnem letniku izdelala odlično nalogo z naslovom »Obdelava odpadnih mlekarskih vod z algami«. Mlekarske odpadne vode vsebujejo visoke koncentracije organskih in anorganskih snovi, ki lahko ob izpustu v naravni ekosistem porušijo njegovo ravnovesje. V raziskavi je bilo ugotovljeno, kako lahko z uporabo algnih tehnologij razbremenimo mlekarske odpadne vode. Alge učinkovito znižajo količino fosfatov, amonij pa v procesu nitrifikacije pretvorijo v nitrate in nitrite.

Lara Markelj, Neža Perko in Maša Repinc so pod mentorstvom mag. Marjetke Kastelic Švab v raziskovalni nalogi dokazovale antimikotično delovanje vodnih ekstraktov na kvasovko Candida albicans. Candida albicans je gliva kvasovka, ki pri človeku povzroča mikoze oziroma glivične okužbe. Glavni namen raziskovalne naloge je bil sestaviti čim ugodnejše gojišče za uspešno kultivacijo C. albicans in s pomočjo difuzijskega antibiograma odkriti različne antimikotične učinkovine, ki naj bi delovale zaviralno. Ugotovile so, da perkolat zelenega čaja ni zaviral rast kandide. Zaviralen učinek je bil prisoten pri ekstraktu grenivkinih pešk, največji pa pri propolisu, pri katerem so bile inhibicijske cone največje.

Vsem štirim prejemnicam Krkinih nagrad in njihovima mentorjema iskreno čestitamo.