Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Ekološka rž


Rž na ekološkem šolskem posestvu

Lansko jesen smo želeli po spravilu silažne koruze (12.10.06) njivo še dobro izkoristiti preko zime – pridelati krmo za živali in istočasno zadostiti pogojem za uveljavljanje ozelenitve površin, odločili smo se za setev ozimne rži.

Seme rži smo kupili na EKOLOŠKI KMETIJI Rebernak Leopold Kalše 28 2314 ZGORNJA POLSKAVA. Setev smo opravili 18.10.06 za 4.0 ha pa smo porabili 780 kg semena rži, najeli smo uslugo strojne setve z pnevmatsko sejalnico Pneumaticstar Einböck.

15.03.07 - smo gnojili z Hypercorn (0.26.0+50%Ca) 300kg/ha in Kalijev Sulfat (0.0.50) 300kg/ha

26. in 27.04.07 – smo na šolskem posestvu opravili prvo košnjo za silažo(4 ha rž, 6.6 ha DTM(deteljno travna mešanica) in 1.8 ha travinja) . Posevek rži je bil zelo lep (slika1), ocenili in stehtali (Slika 2 ) smo pridelek sveže mase:

-          rž  18.230 kg/ha

-          DTM 22.583 kg/ha

Košnjo smo opravili z šolskim traktorjem LIMB 80 TLS in čelno traktorsko kosilnico Krone EasyCut 28P (Slika 3) katero so nam za uporabo odstopili pri

MEHANIZACIJA MILER d.o.o.
Šentanel 20a
2391 Prevalje
info(@)mehanizacija-miler.si
tel: (02) 82 31 959
fax: (02) 82 32 959

Ker v februarju in marcu 2007 na trgu ni bilo mogoče dobiti ekološkega semena  trav in detelj smo z setvijo DTM v posevek rži, morali počakati in ga opraviti po spravilu pridelka. 11.05.07 smo opravili direktno setev brez obdelave strnišča, najeli smo uslugo strojne setve z pnevmatsko sejalnico Pneumaticstar Einböck (Slika4) in upali, da se bo rž toliko obrasla, da bo služila za zaščito mlademu posevku. Zaradi vse bolj vročih poletij smo se odločili za setev dveh vrst DTM in sicer z črno deteljo in drugo z lucerno.  Po setvi smo njivo pognojili z razredčeno govejo gnojevko (razredčeno 1:1, 36 m3/ha) in povaljali (Slika 5 in 6).

06.06.07 – kot se vidi na slikah rž se je lepo obrasla posevek DTM pa se tudi po zaslugi ugodnega vremena lepo razvija (Slika7 in 8).