MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

KONTAKT

Vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra

Irena Gril, univ.dipl. inž. živ.teh.

e-pošta: irena.gril@bc-naklo.si

tel. ++386 4 277 21 03, GSM 051 411 046


INVESTICIJA V MIC ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV ->> klikni


»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Gospodarska in izobraževalna infrastruktura«