Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novi tečaji


UPRAVNI POSTOPEK ZA VSAKOGAR - seminarji s pravnico Marinko Šlibar Vende

Marinka Šlibar Vende: "V veliko veselje mi je sodelovanje z ljudmi, ki mi kot slušatelji in strokovnjaki iz svojega področja podajajo svoje izkušnje iz prakse za prakso."

Je univerzitetna diplomiran pravnica, z licenco za posredovanje nepremičnin, predavateljica v programih NPK – nepremičninski posrednik, članica izpitnih komisij pri RIC ter mediatorka. Preko 15 let se je poklicno ukvarja z nepremičninami: upravljanje in vzdrževanje, investicijski projekti, energetika, strokovna opravila za pravne in fizične osebe na stanovanjskem in poslovnem področju, izvedba posredovanj nepremičnin, vpisi nepremičnin v registre in evidence. V zadnjem 10 letnem obdobju službuje v javni upravi, pred tem pa je prav tako pridobila dodatne izkušnje v lokalni samoupravi in javni upravi v zvezi s prostorskimi postopki. Ves čas si pri delu in izven njega prizadeva nesoglasja reševati po mirni poti preko mediacijskih postopkov, ki jih  občasno izvaja tudi pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. V obdobju od 2007 dalje samostojno pripravlja in  izvaja  različne seminarje pri ponudnikih storitev glede na izražen interes in povpraševanje trga. Za ohranjanje licenc se tudi stalo strokovno izobražuje.

Na našem centru bo izvajala naslednje seminarje:

1. Upravni postopek za vsakogar
Različni postopki so sestavni del našega življenja, še najpogosteje pa upravni, saj živimo v lokalni skupnosti in državi. Da pa le ti ne bi bili preveč zaviti v labirinte, jih je potrebno čimbolj približati vsakdanjemu življenju. Da to storimo, pa je dobro poznati nekaj osnov v zvezi z njimi, tako nas tudi uslužbenci, ki v njih odločajo lažje razumejo, ko odločajo o naših zadevah.

Termin seminarja: 28. 9. 2020, od 16. do 20. ure

Cena seminarja: 95 EUR z DDV

2. Mediacija – zakaj pa ne
Ste že slišali za mediacijo, pa si ne morete povsem predstavljati, da je le-ta uporabna vsakdan. Uporabljamo jo nezavedno in zavedno v vsakdanjem življenju, kajti tudi konflikte najdemo skoraj na vsakem koraku. Za mediacijo se usposabljamo vsak dan, ko rešujemo dnevne težave med npr. možem in ženo, otroci, sosedi, v podjetju, idr. Vemo pa, da je konflikte potrebno čimhitreje reševati in odpravljati, bodisi sami ali pa preko usposobljenih strokovnjakov.
Teme seminarja:

Termini 4-dnevnega seminarja: 19., 21., 26. in 28. 10. 2020, od 16. do 20 ure

Cena seminarja: cena bo objavljena kasneje

3. Nepremičnine – veselje ali težave pri postopkih z njimi
Ste lastnik-ca nepremičnine pa vas ta obremenjuje, s stroški, skrbmi glede upravljanja in vzdrževanja in drugimi nalogami, ki jih nalaga država. Ne veste kaj bi z njo storili, saj ste vse življenje zanjo varčevali ali pa ne veste kako bi jo kupili, da bi lahko še preživeli. Postopkov je veliko, ponudnikov različnih storitev prav tako, potrebni so različni obrazci (tudi elektronski), kako je z oglaševanjem, davki, vpisi v javne evidence, cenami storitev in postopkov. Če imate željo je tudi cilj mogoče doseči ob pravi strategiji. Pa si jo poglejmo skupaj in podrobneje.
Teme seminarja:

Termini 4-dnevnega seminarja: 16., 18., 23. in 25. 11. 2020, od 16. do 20. ure

Cena seminarja: cena bo objavljena kasneje