Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Kmetijska zemljišča - pravni vidiki


ODMIKI PRI UREJANJU ZELENIH POVRŠIN IN OKOLICE

Skrb za urejenost zelenih površin in čistočo okolice prispeva k kvaliteti našega življenja in življenskega prostora. Kako bomo poskrbeli za to kvaliteto pa je odvisno od nas samih ter sposobnosti spoznavanja potrebnih postopkov zajetih v pravnih okvirih oz. možnosti, ki so nam pri tem dane. Da jih bomo podrobneje spoznali se bomo seznanili s potrebnimi pravnimi podlagami, ki nam zarišejo okvire z normami posegov v prostor, medsosedskimi odnosi, vrtički, drevjem, ki nam daje nov navdih, zelenicami, prometnimi povezavami in ne najmanj pomembno tudi puščajo sledi zanamcem kot. npr. pri urejanju grobov. Pri vsem tem se srečujemo s potrebnimi medsebojnimi odmiki, ki jih bomo pri urejanju zelenih površin skušali spoznati na pragmatičen način.

Izobraževanje bo vodila pravnica, ga. Marinka Šlibar Vende. 

Trajanje tečaja: 17.00 - 19.00 ure
Cena tečaja:  39 EUR z DDV
Termini tečaja: 11. 11. 2021
POSEBNOSTI PRI DEDOVANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Upravljanje kmetijskih zemljišč ima posebnosti, katerim se ne moremo izogniti niti pri načinu urejanja v smislu urejanja nepremičninskega področja za naše potomce. Kako in na kakšen način je mogoče dedovati kmetijska zemljišča po veljavni ureditvi, bomo spoznali z opisom danih možnosti postopkov zakonitega in oporočnega dedovanja in njihovih posebnosti glede na naše dediče in dedne rede. Podrobneje si bomo pogledali kaj je zaščitena kmetija, kdo je dedič in po kakšnih kriterijih lahko deduje, kako je s poslopji, kmetijskim orodjem, idr. kar sodi v to kategorijo posebnosti dedovanja, ki je urejeno drugače od dedovanja ostalega premoženja.

Izobraževanje bo vodila pravnica, ga. Marinka Šlibar Vende. 

Trajanje tečaja: 17.00 - 19.00 ure
Cena tečaja:  39 EUR z DDV
Termini tečaja: 25. 1. 2022