Fitomedicina


USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN IN PRODAJALCE FFS

Organiziramo osnovna in obnovitvena usposabljanja iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin in prodajalce fitofarmacevtskih sredstev.

Usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin:
Primerno je za vse, ki želite kupovati in uporabljati fitofarmacevtska sredstva. 
Osnovno usposabljanje traja 3 dni (15 ur) in se zaključi z opravljanjem preizkusa znanja, na podlagi katerega se vam izda izkaznico, veljavno 5 let. V enem letu pred potekom veljavnosti izkaznice se je potrebno udeležiti obnovitvenega usposabljanja, če želite izkaznico zopet podaljšati (izjeme določa Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih). Obnovitveno usposabljanje traja 4 ure in ne vsebuje preizkusa znanja.
Na osnovnem in obnovitvenem usposabljanju je potrebna prisotnost udeležencev. 
Več informacij: Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 83/2012) in Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 85/2013).

Usposabljanje za prodajalce FFS:
Pogoj za pristop k usposabljanju je, da imate najmanj srednjo poklicno izobrazbo kmetijske smeri, kar je potrebno izkazati z ustrezno javno listino (spričevalo, diploma). Osnovno usposabljanje traja 4 dni (20 ur) in se zaključi z opravljanjem preizkusa znanja, na podlagi katerega se vam izda izkaznico, veljavno 3 leta. V enem letu pred potekom veljavnosti izkaznice se je potrebno udeležiti obnovitvenega usposabljanja, če želite izkaznico zopet podaljšati (izjeme določa Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih). Obnovitveno usposabljanje traja 6 ur in ne vsebuje preizkusa znanja. 
Na osnovnem in obnovitvenem usposabljanju je potrebna prisotnost udeležencev.
Več informacij: Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UR. l. RS, št. 83/2012) in Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 85/2013). 

Cene usposabljanj:
- osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (65,80 EUR z DDV
- obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (29,20 EUR z DDV)
- osnovno usposabljanje za prodajalce FFS (164,70 EUR z DDV)
- obnovitveno usposabljanje za prodajalce FFS (52,40 EUR z DDV)

Termini usposabljanj 2016:

15. 9. 2016, od 16.00 do 19.00 Obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin URNIK
3. 10. - 5. 10. 2016, od 16.00 do 20.00 Osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (kraj izvajanja: Vrtni center Eurogarden) URNIK
12. 10. 2016, od 15.00 do 19.30 Obnovitveno usposabljanje za prodajalce FFS URNIK
17. 10. - 19. 10. 2016, od 16.00 do 20.00 Osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin URNIK

Termini usposabljanj 2017:

13. 2. - 15. 2. 2017, od 16.00 do 20.00 Osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (kraj izvajanja: Vrtni center Eurogarden) URNIK

13. 2. 2017, od 16.00 do 19.00 Obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin URNIK

6. 3. - 8. 3. 2017, od 16.00 do 20.00 Osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin URNIK

20. 3. 2017, od 15.00 do 20.00 Obnovitveno usposabljanje za prodajalce FFS URNIK

27. 3. - 29. 3. 2017, od 16.00 do 20.00 Osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (kraj izvajanja: OŠ Frana Albrehta Kamnik) URNIK

3. 4. - 6. 4. 2017, od 16.00 do 20.00 Osnovno usposabljanje za prodajalce fitofarmacevtskih sredstev URNIK

10. 4. - 12. 4. 2017, od 16.00 do 20.00 Osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin URNIK

24. 4. 2017, od 16.00 do 19.00 Obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin URNIK

8. 5. - 10. 5. 2017, od 16.00 do 20.00 Osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin URNIK

5. 6. - 7. 6. 2017, od 16.00 do 20.00 Osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin URNIK

12. 6. - 14. 6. 2017, od 16.00 do 20.00, Osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (kraj izvajanja: Vrtni center Eurogarden) URNIK

19. 6. 2017, od 16.00 do 20.00 Obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin URNIK

25. 9. 2017, od 16.00 do 20.00 Obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin URNIK

23. 10. 2017, od 15.00 do 20.00 Obnovitveno usposabljanje za prodajalce FFS


Na vsa usposabljanja se je potrebno obvezno predhodno prijaviti na št. 080 3900, 04/277 21 20, 041 499 934 ali tecajiping@bc-naklopong.si.
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si