Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Zaključni izpit


Udeleženci, ki se izobražujete po programih srednjega poklicnega izobraževanja, šolanje zaključite z ZAKLJUČNIM IZPITOM, ki je sestavljen iz:

  1. pisnega in ustnega izpita iz slovenščine
  2. izdelka oz. storitve z zagovorom.

Zaključni izpit lahko opravljate v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku. RAZPORED najdete tukaj, na tej povezavi: https://www.ric.si/zakljucni-izpiti/koledar-zakljucnega-izpita/ 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVA NA ZAKLJUČNI IZPIT:
Na zaključni izpit se je potrebno prijaviti najkasneje 30 dni pred pričetkom. Prijavnico izpolnite osebno na šoli - v pisarni za izobraževanje odraslih ali pri tajnici zaključnega izpita, ge. Maji Jarc  (04/277 21 32, maja.jarcping@bc-naklopong.si). Ob prijavi je potrebno poravnati stroške zaključnega izpita. 

ODJAVA OD ZAKLJUČNEGA IZPITA:
Od zaključnega izpita se lahko odjavite najkasneje 2 dni pred začetkom izpitnega roka (pisna odjava, osebno v pisarni za izobraževanje odraslih oz. pri tajnici poklicne mature, ge. Maji Jarc). V primeru pravočasne odjave se plačilo zaključnega izpita upošteva v naslednjem roku. Če se ne odjavite pravočasno, se šteje kot da izpita niste opravljali, zapade vam tudi plačilo zaključnega izpita. 

PRISTOP K ZAKLJUČNEMU IZPITU:
K zaključnemu izpitu lahko pristopite, če ste uspešno opravili vse obveznosti po programu. 

OPRAVLJEN ZAKLJUČNI IZPIT:
Zaključni izpit je opravljen, ko je kandidat pozitivno ocenjen iz obeh izpitnih enot. 

POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN:
Kandidat, ki je že opravljal zaključni izpit in je bil uspešen pri posamezni izpitni enoti, opravlja samo izpitno enoto, pri kateri je bil ocenjen negativno. 

OPROSTITEV OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA:
Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja te izpitne enote. 

PRIZNAVANJE POSAMEZNIH IZPITNIH ENOT:
Kandidatu, ki si je pridobil srednjo poklicno ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih oz. je pri zaključku izobraževanja opravil izpit iz prve izpitne enote, se pri pridobitvi novega naziva srednje poklicne izobrazbe prizna slovenščina, ne glede na način zaključka izobraževanja, ki je tedaj veljal. 

IZPITNI KATALOGI:
Izpitne kataloge za splošnoizobraževalne predmete ter slovenščino na zaključnem izpitu najdete na spletni strani: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/index.htm

Kataloge znanj za strokovne module ter izpitne kataloge za izdelek oz. storitev z zagovorom na zaključnem izpitu najdete na spletni strani: http://www.cpi.si/srednje-poklicno-izobrazevanje.aspx

VEČ O ZAKLJUČNEM IZPITU:
Več o zaključnem izpitu si lahko preberete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: http://www.ric.si/zakljucni_izpiti/splosne_informacije/ 

 

NATANČEN RAZPORED ZAKLJUČNEGA IZPITA najdete tukaj, na tej spletni povezavi: http://www.bc-naklo.si/srednja-sola-in-gimnazija/srednja-poklicna-in-strokovna-sola/za-dijake/zakljucni-izpiti/ 
ZAKLJUČNI IZPIT 2022/2023

ZIMSKI ROK 223

10. 1. 2023

Zadnji dan za prijavo kandidatov k ZI

13. 2. 2023 – 13. 3. 2023

Obdobje zaključnega izpita

SPOMLADANSKI ROK 231

6. 5. 2023

Zadnji dan za prijavo kandidatov k ZI

6. 6. 2023 – 21. 6. 2023

Obdobje zaključnih izpitov

6. 6.  2023

Slovenščina – pisni izpit

JESENSKI ROK 232

10. 7. 2023

Zadnji dan za prijavo kandidatov na ZI

23. 8. 2023 – 6. 9. 2023

Obdobje zaključnih izpitov

23. 8. 2023

Slovenščina – pisni izpit
ROKOVNIK ZA IZDELAVO NALOG PRI IZDELKU oz. STORITVI Z ZAGOVOROM

TERMINI v okviru ZAKLJUČNI IZPIT

(Za kandidate, ki bodo pristopali na spomladanski ali jesenski izpitni rok)

Do 5. 11. 2023

Oddaja Vloge za odobritev teme in naslova izdelka oz. storitve

(2. enota) v pisarni za izobraževanje odraslih

Do 3. 3. 2023

Izdelava projektne naloge (razgovor o zasnovi, konzultacije, predstavitev osnutka, dokončno oblikovanje)

Do 17. 3. 2023

Oddaja projektne naloge v končni obliki v ocenjevanje (2 vezana izvoda) v pisarni oddelka za izobraževanje odraslih

Junij 2023

Zagovor projektnih nalog (po razporedu) – spomladanski izpitni rok

Avgust 2023

Zagovor projektnih nalog (po razporedu) – jesenski izpitni rok