Obvestila


Datum objave na spletni strani

Izobraževalni program

OBVESTILO

17. 11. 2017

Srednje poklicno izobraževanje

Slovenščina, 3. letnik bo potekala v naslednjih terminih:

20. 11. 2017, ob 17. uri

27. 11. 2017, ob 16. uri

4. 12. 2017, ob 16. uri

11. 12. 2017, ob 16. uri

12. 12. 2017, ob 16. uri

Izpit: 18. 12. 2017

16. 11. 2017

Naravovarstveni tehnik, SSI

Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije: Srečanja bodo izvedena po naslednjem urniku:

22. 11. 2017, ob 16. uri (učitelj Jure Ausec)

11. 12. 2017, ob 15. uri (učiteljica Marjeta Vovk)

Izpit: 8. 1. 2018, ob 15. uri

6. 11. 2017

Cvetličar SPI

9. 11. 2017 odpade predavanje/vaje pri Žalni floristiki. Odpadlo srečanje boste nadomestili v soboto, 11. 11. 2017 od 7.30 do 11.30 ure (aranžerska delavnica 2 – pritličje).

24. 10. 2017

Srednje poklicno izobraževanje

Predavanja in vaje iz slovenščine za 3. letnik se pričnejo v ponedeljek, 20. 11. 2017, ob 17. uri (učilnica 5).

24. 10.2017

Naravovarstveni tehnik SSI

Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije – v sredo, 25. 10. 2017, zaradi bolezni ODPADE. Naslednje srečanje bo v ponedeljek, 30. 10. 2017, ob 16. uri.

19. 10. 2017

Živilsko prehranski tehnik SSI

Osnove živilstva – predavanje se v torek, 24. 10. 2017, prične ob 15. uri (v učilnici 7).

10. 10. 2017

Srednje poklicno izobraževanje

Predavanja in vaje iz slovenščine za 2. letnik se pričnejo v ponedeljek, 23. 10. 2017, ob 17. uri (učilnica 5).

25. 9. 2017

Vsi NOVO vpisani udeleženci izobraževanja odraslih

UVODNO SREČANJE bo v torek, 3. 10. 2017, ob 15. uri.

25. 9. 2017

Vsi kandidati, ki nadaljujejo izobraževanje v srednji šoli za odrasle

UVODNO SREČANJE bo v torek, 10. 10. 2017, ob 15. uri.

13. 7. 2017

Vsi programi

Pridobite si 2.500 EUR za šolnino – več o javnem razpisu si preberite na tej spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/