Nacionalne poklicne kvalifikacije


Nacionalne poklicne kvalifikacije (odrasli)

 

NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (NPK)

 

Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija?

- je delovna poklicna oz. strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica in na določeni ravni zahtevnosti in je pridobljena v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah;

- je priznana na državni ravni in se izkazuje z javno listino (certifikatom);
- je priznana na trgu dela.

Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije je aktualna zadeva za vse:

-  ki imate znanja in izkušnje, nimate pa ustrezne izobrazbe,
-  ki bi želeli registrirati dopolnilno dejavnost na kmetiji, pa nimate ustrezne izobrazbe.

Na BIOTEHNIŠKEM CENTRU NAKLO lahko pridobite naslednje CERTIFIKATE:

Na področju ŽIVILSTVA:

1.

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov

2.

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva

3.

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način

4.

Izdelovalec/izdelovalka sladic

5.

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva

6.

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način

7.

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način

8.

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način

 

Na področju HORTIKULTURE:

1.

Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij

2.

Oblikovalec/oblikovalka prostora z rastlinami

3.

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica

4.

Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka

5.

Zelenjadar/zelenjadarica

6.

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka

 

Na področju KMETIJSTVA:

 

1.

Čebelar/čebelarka

2.

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka

3.

Konjar/konjarka

4.

Poljedelec/poljedelka

5.

Pomočnik kmetovalca/pomočnica kmetovalke

6.

Sadjar/sadjarka

7.

Upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav

8.

Živinorejec/živinorejka


Priprave za pridobitev NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ:

 

Za vse, ki se želite vključiti v postopek pridobitve certifikata, organiziramo tudi različna izobraževanja na področjih:

- tečaji predelave mleka v mlečne izdelke

- tečaj predelave mesa v mesne izdelke

- usposabljanje  iz predelave sadja

- izdelovanje kruha in potic iz krušne peči

- izdelovanje drobnega peciva

- izdelovanje testenin

- usposabljanje iz sadjarstva

- usposabljanje iz zeliščarstva

- usposabljanje iz ekološkega kmetovanja

Za ostale NPK bomo programe usposabljanja razvili v prihodnje.

Več informacij o tečajih dobite, če kliknete na zavihek TEČAJI na prvi strani.

Za vsa izobraževanja pri nas vam izdamo potrdila o udeležbi.

 

PRIJAVNICA V POSTOPEK NPK (prijave zbiramo do 28. februarja)

 



VEČ INFORMACIJ:

 

Nada Zupanc, org. izobr. odraslih

Telefon: 04/277 21 04

E-naslov: nada.zupancping@bc-naklopong.si

 

 




Več informacij o postopku NPK tudi na spletnih straneh:

1. www.npk.si

2. www.nrpslo.org