Nacionalne poklicne kvalifikacije


KAJ JE NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (NPK)?

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. NPK vam tako omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite ter ne izgubljate dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.

___________________________________________________________

TERMINI IZVEDBE postopka NPK v letu 2020 so objavljeni tukaj.

PRIJAVNICA V POSTOPEK NPK – prijavnice pošljite na BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo ali po elektronski pošti na nada.zupancping@bc-naklopong.si (prijave zbiramo do 30. marca 2020).

Zaradi izrednih razmer zaposleni delamo na domu, zato vas prosim, da vse prijavnice v NPK pošiljate po elektronski pošti: nada.zupanc@bc-naklo.si (prijavnice v fizični obliki vložite v vašo zbirno mapo).

___________________________________________________________

 

BIOTEHNIŠKEM CENTRU NAKLO lahko pridobite naslednje CERTIFIKATE:

Na področju ŽIVILSTVA:

 

1.

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov

2.

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva

3.

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način

4.

Izdelovalec/izdelovalka sladic

5.

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva

6.

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način

7.

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način

8.

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način

 

Na področju HORTIKULTURE:

 

1.

Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij

2.

Oblikovalec/oblikovalka prostora z rastlinami

3.

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica

4.

Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka

5.

Zelenjadar/zelenjadarica

6.

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka

 

Na področju KMETIJSTVA:

 

1.

Čebelar/čebelarka

2.

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka

3.

Konjar/konjarka

4.

Poljedelec/poljedelka

5.

Pomočnik kmetovalca/pomočnica kmetovalke

6.

Sadjar/sadjarka

7.

Upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav

8.

Živinorejec/živinorejka

 

Priprave za pridobitev NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ:

 

Za vse, ki se želite vključiti v postopek pridobitve certifikata, organiziramo tudi različna izobraževanja na področjih:

- tečaji predelave mleka v mlečne izdelke

- tečaj predelave mesa v mesne izdelke

- usposabljanje  iz predelave sadja

- izdelovanje kruha in potic iz krušne peči

- izdelovanje drobnega peciva

- izdelovanje testenin

- usposabljanje iz sadjarstva

- usposabljanje iz zeliščarstva

- usposabljanje iz ekološkega kmetovanja

Za ostale NPK bomo programe usposabljanja razvili v prihodnje.

Več informacij o tečajih dobite, če kliknete na zavihek TEČAJI na prvi strani.

Za vsa izobraževanja pri nas vam izdamo potrdila o udeležbi.

 

 

 VEČ INFORMACIJ:

 

Nada Zupanc, org. izobr. odraslih

Telefon: 04/277 21 04

E-naslov: nada.zupancping@bc-naklopong.si

 

 
Več informacij o postopku NPK tudi na spletnih straneh:

1. www.npk.si

2. www.nrpslo.org