Predelava mlekaBREZPLAČNO USPOSABLJANJE IZ PREDELAVE MLEKA V MLEČNE IZDELKE


Med leti 2016 in 2019 v okviru projekta CENTER ZA PRIDOBIVANJE TEMELJNIH KOMPETENC GORENJSKE organiziramo brezplačna usposabljanja s področja predelave mleka, ki služijo tudi kot priprava na pridobitev NPK Predelovalec/ka mleka na tradicionalen način. 

Usposabljanja sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

Kohezijska politika v Sloveniji
MIZŠ
Organ upravljanja 

Program je namenjen zaposlenim (tudi samozaposlenim in zaposlenim na kmetijskih gospodarstvih), ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni na področjih, ki jih programa pokrivata. Prednost imajo starejši od 45 let.

Program lahko izvedemo tudi za zaključeno skupino zaposlenih znotraj podjetja. 


Projekt Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske je tesno povezan s projektom Center za svetovanje in vrednotenje znanja Gorenjske, ki prav tako poteka na našem centru. 
Za več informacij o projektu kliknite TUKAJ. 
Udeleženci brezplačnih usposabljanj boste imeli torej tudi možnost svetovanja glede izobraževanja oz. razvoja kariere pred, med in tudi po poteku usposabljanja, saj je projekt namenjen zaposlenim, ki potrebujete dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. 
Na svetovalni pogovor vas bomo povabili že ob prijavi v usposabljanje, pa tudi kasneje boste imeli možnost, da se na nas brezplačno obrnete po najrazličnejše nasvete. 


Vsebina programa

V okviru usposabljanja se boste seznanili z vrsto, sestavo in higienskim pridobivanjem mleka, sistemom HACCP in dobro proizvodno prakso. Izdelali boste preproste analize mleka, določali kislinsko stopnjo mleka in mlečnih izdelkov in se naučili toplotno obdelati mleko. Izdelovali boste fermentirane mlečne izdelke kot so jogurt, kefir, kislo mleko. Izdelovali boste tudi mehki in poltrdi sir ter predelali mlečno maščobo v izdelke kot so maslo, mascarpone in sladoled. Naučili se boste tudi embalirati, označevati in pravilno skladiščiti mlečne izdelke ter jih na koncu tudi degustirali in senzorično ocenili. 

Trajanje programa: 20 pedag. ur

Termini izvedbe: Zaenkrat ne načrtujemo izvedbe. 

Usposabljanje poteka v razvojni delavnici BC Naklo (pritličje šole) in mlekarski delavnici.
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 13, 041 499 934 ali tina.kosir@bc-naklo.si


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.