Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Promotor degustator čebeljih pridelkov


PROMOTOR DEGUSTATOR ČEBELJIH PRIDELKOV

V okviru 50-urnega brezplačnega usposabljanja boste nadgradili znanje o čebeljih pridelkih, njihovih lastnostih in številnih možnostih uporabe ter pridobili dodatna znanja iz zakonodaje, poslovnega komuniciranja in retorike, ki vam bodo omogočila bolj suveren nastop na trgu in posledično uspešnejšo prodajo vaših izdelkov. 

Usposabljanje bo organizirano v okviru projekta Munera 3, v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. 

Podrobnejša vsebina:
- pomen čebel in čebelarstva z vidika naravovarstva in ohranjanja kulturne dediščine
- značilnosti in pridobivanje čebeljih pridelkov/izdelkov
- senzorične lastnosti čebeljih pridelkov
- uporaba čebeljih pridelkov v kulinariki
- uporaba čebeljih pridelkov v apiterapiji
- medene pijače
- zakonodaja za pridelavo, predelavo in prodajo čebeljih pridelkov
- poslovno komuniciranje in retorika
- priprava degustacije čebeljih pridelkov

Ciljna skupina: Čebelarji in njihovi družinski člani ter ostali zainteresirani, ki v tem vidijo poklicno priložnost. 

Pogoji za vključitev: Kandidat mora biti zaposlen ali samozaposlen. To dokazuje z izjavo delodajalca ali z izpisomv iz ZPIZ-a o obdobjih zavarovanja - obrazec. 

Predvideni termini:
Oktober - november 2021
Januar - februar 2022
Marec-april 2022

Trajanje in potek programa: Usposabljanje bo potekalo v 10 srečanjih po 5 pedag. ur (skupaj 50 pedag. ur). Del usposabljanja bo izveden v Biotehniškem centru Naklo, del pa v prostorih Čebelarske zveze Slovenije. 

Pogoj za uspešen zaključek programa in pridobitev potrdila: 80 % prisotnost in uspešno opravljena naloga (postavitev degustacijske stojnice)

Več o programu si preberite  tukaj. 

Za več informacij in prijave nas pokličite oz. nam pišite na:
04/277 21 13, 04/277 21 20, 041 499 934, tina.kosir@bc-naklo.si, danijela.grubac@bc-naklo.si, peter.ribic@bc-naklo.si.