Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Oskrba in prehrana konj


OSKRBA IN PREHRANA KONJ

V okviru 50-urnega brezplačnega usposabljanja boste izboljšali svoje kompetence na področju oskrbe in prehrane konj. 

Podrobnejša vsebina:
- Spoznali boste fiziološke potrebe konj.
- Seznanili se boste z osnovami in posebnostmi v prehrani konj in prehranskimi potrebami konj glede na njihovo vlogo.
- Naučili se boste načrtovati in sestaviti krmni obrok in se pri tem poučili o hranilni vrednosti krmil ter o pogojih za skladiščenje krme.
- Spoznali boste postopke priprave konj na različna dela z njimi in potrebe konj po negi glede na različna dela z njimi. 
- Spoznali boste postopke čiščenja in nege konj. 
- Naučili se boste tudi, kako racionalno porabljati energijo, material in čas, kako uspešno komunicirati s sodelavci, uporabniki ter sodelovati v skupini.
- Poudarek bo tudi na varnosti in zdravju pri delu. 

Ciljna skupina: Zaposleni, ki delajo na področju oskrbe in reje konj ter ostali zapsoleni, ki se ukvarjate s konji oz. vas to področje zanima. 

Pogiji za vključitev: Kandidat mora biti zaposlen (tudi samozaposlen oz. status kmeta). To dokazuje z izjavo delodajalca oz. z izpisom iz ZPIZ-a o obdobjih zavarovanja - obrazec. 

Potek programa: Program se bo pričel v torek, 30. 3. 2021, ob 16.00 uri in bo predvidoma potekal v osmih srečanjih vsak torek in četrtek, med 16.00 in 20.00 uro (zaključek do 14. 5. 2021). 10 ur programa je namenjenega izdelku oz. storitvi udeležencev, o čemer se boste podrobneje dogovorili z izvajalci. 

Trajanje programa: 50 ur (40 kontaktnih ur in 10 ur namenjenih izdelku oz. storitvi udeležencev)

Pogoj za uspešen zaključek programa: 80 % prisotnost in uspešno opravljena naloga

Več o programu si preberite tukaj

 

Za več informacij in prijave nas pokličite oz. nam pišite na: 04/277 21 13, 04/277 21 20, 041 499 934, tina.kosir@bc-naklo.si, danijela.grubac@bc-naklo.si, peter.ribic@bc-naklo.si.

Prijave zbiramo do 16. 3. 2021 oz do zapolnitve prostih mest.