O projektu


Biotehniški center Naklo sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji izbran na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«.

V okviru operacije na Oddelku za izobraževanje odraslih izvajamo več brezplačnih usposabljanj. Gre za praktično naravnane 50 – urne programe namenjene zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja ali kvalifikacije.

Programi usposabljanja, ki jih trenutno izvajamo so:

  • UVOD V ARBORISTIKO – 1.del

S programom želimo usposobiti skupino kandidatov, da bodo prepoznali znake in potrebne nege, se seznanili s pravilnimi postopki in ravnanjem z drevnino ter izvajali pravilno rez in nego. V zadnjih letih je namreč tudi porast rastlinskih bolezni na odraslem drevju, ki jih ne poznamo, zato bomo v nadaljevanju programa (2. del), vključili tudi prepoznavanje novosti na področju fitopatologije ter fitomedicine. 

  • ZELENJADARSTVO

Gre za nadgradnjo splošnih vsebin v izobraževalnih programih (vrtnar, gospodar na podeželju, kmetijsko podjetniški tehnik in inženir upravljanja podeželja in krajine), z namenom usposobiti delavce za vzgojo vrtnin, od izbire ustreznih podnebnih in talnih dejavnikov za uspešno rast vrtnin, od načinov setve, dognojevanja, varstva rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli, do spravila in skladiščenja pridelkov. Kandidati se bodo na usposabljanju seznanili z novostmi in posebnosti te panoge. 

  • MARKETING V KMETIJSTVU IN HORTIKULTURI

Kako in kje najti svojo tržno nišo? Kako narediti analizo trga? Kako lansirati produkt na trg? Kako si zgraditi svoj krog odjemalcev? S kom se povezati v skupino in na kakšen način? Vse to so vsebine, ki jih želimo ponuditi z usposabljanjem s področja marketinga.

 

Poleg tega, se lahko BREZPLAČNO PREKVALIFICIRATE v srednji šoli za odrasle, v kolikor bi radi zamenjali svoj poklic in se obogatili z novim znanjem in spretnostmi.  Vpišete se lahko v naslednje programe: Naravovarstveni tehnik, Živilsko-prehranski tehnik, Kmetijsko podjetniški tehnik in Hortikulturni tehnik.

Več informacij in prijave na usposabljanja: talija.kalicanin@bc-naklo.si ali tecaji@bc-naklo.si ter na telefonski številki 04 277 21 20 ali 041 499 936.

Več informacij in prijave za prekvalifikacije: nada.zupanc@bc-naklo.si ali 04 277 21 02 ali  041 499 934

 

Cilj projekta MUNERA 3 je v programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več informacij o projektu si lahko pridobite na: