O projektu


Biotehniški center Naklo sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji izbran na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«. Munera3 nudi zaposlenim številne možnosti brezplačnega vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja  kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi se izvajajo na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev. V obdobju 2018–2022  je za zaposlene udeležence brezplačno tudi izobraževanje  po programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe in prekvalifikacij na področju višjega strokovnega izobraževanja. Več o pogojih si lahko preberete TUKAJ

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.«

V okviru operacije v Oddelku za izobraževanje odraslih izvajamo brezplačna usposabljanja nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Gre za praktično naravnane , večinoma 50 – urne programe, namenjene zaposlenim, ki potrebujejo dodatna znanja in kompetence oz. si le te želijo izboljšati.

Programi v izvajanju:

Programi usposabljanja, ki smo jih do sedaj že izvajali so:


Pri pripravi programov sodelujemo tudi s podjetji, saj  imamo možnost oblikovanja povsem novih programov, pri čemer se vsebinsko lahko prilagodimo potrebam vaše skupine.

Poleg tega, se lahko BREZPLAČNO PREKVALIFICIRATE v srednji šoli za odrasle, v kolikor bi radi zamenjali svoj poklic in se obogatili z novim znanjem in spretnostmi.  Vpišete se lahko v naslednje programe: Naravovarstveni tehnik, Živilsko-prehranski tehnik, Kmetijsko podjetniški tehnik in Hortikulturni tehnik.

Več informacij o razpisanih programih: tina.kosir@bc-naklo.si, danijela.grubac@bc-naklo.si, peter.ribic@bc-naklo.si, talija.kalicanin@bc-naklo.si (04 277 21 13, 04 277 21 20, 041 499 934)

Prijave na usposabljanja: tecaji@bc-naklo.si ali danijela.grubac@bc-naklo.si, talija.kalicanin@bc-naklo.si ter na telefonski številki 04 277 21 20 ali 041 499 936.

Več informacij in prijave za prekvalifikacije: nada.zupanc@bc-naklo.si ali 04 277 21 02 ali  041 499 934

 

Cilj projekta MUNERA 3 je v programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb. Več informacij o projektu si lahko pridobite na spletni strani projekta TUKAJ in na naslednjih povezavah: