VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Osnovni podatki:

Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola 
Strahinj 99, 4202 Naklo

 

*Direktor BC Naklo in ravnatelj Višje strokovne šole: dr. Marijan Pogačnik

marijan.pogacnik(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 12

 

*Vodja Višje strokovne šole in Erasmus+ koordinatorica:  Milena Maček Jerala

milena.jerala(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 06

 

*Knjižničar: dr. Andrej Pogorelec

andrej.pogorelec1(at)guest.arnes.si, +386 (0)4/277 21 05

 

*Organizatorji praktičnega izobraževanja:

dr. Sabina Šegula (HOR), sabina.segula(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 17

Tomaž Levstek (UPK), tomaz.levstek(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 17

dr. Liliana Vižintin (NAR), liliana.vizintin(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 09

Milena Maček Jerala (Erasmus+ praksa), milena.jerala(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 06

 

*Referentka za študijske in študentske zadeve: 

Andreja Zupančič, andreja.zupancic(at)bc-naklo.si

Nadomešča: Tamara Kastelicreferat.visja(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 45

 

 

URADNE URE REFERATA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

 

Ponedeljek: ni uradnih ur

Torek: 14.00–16.00

Sreda: 9.00–11.00

Četrtek: 9.00–11.00

Petek: ni uradnih ur

 

Po predhodni najavi na e-naslov referat.visja(at)bc-naklo.si tudi izven tega časa.

 

 Andreja Zupančič, referentka za študijske in študentske zadeve

Nadomešča: Tamara Kastelic

 

 

 

 

Predmetniki in katalogi znanja

Višješolski študij, ki sledi bolonjski usmeritvi, je prenovljen, kar pomeni, da je 40 % študijskega programa praktično usmerjenega oz. študenti v dveh letih opravijo 800 ur praktičnega izobraževanja. Programi s področja kmetijstva, naravovarstva in hortikulture omogočajo pridobivanje znanja s širšega področja v obveznem in izbirnem delu programa. Pomembna novost v prenovljenem programu je večja ponudba izbirnih modulov, kar omogoča prilagajanje izobraževanja potrebam okolja oziroma gospodarstva.

Vsi naši programi so modularno zasnovani in kreditno ovrednoteni po kreditnem sistemu ECTS. Izbirnost modulov študentom omogoča pridobivanje tistih znanj, s katerimi bodo bolj konkurenčni na trgu dela. Kreditni sistem omogoča študentom horizontalno prehodnost med moduli in uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.

Predmetniki in katalogi znanj za vse predmete so dostopni na spletnih straneh http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx.

 

Izobraževalni programi

Višja strokovna šola izvaja tri višješolske študijske programe:

Upravljanje podeželja in krajine (od 2007/08 dalje), 

Naravovarstvo (od 2010/11 dalje)

- ter Hortikultura (od 2013/14 dalje).

Razpisuje jih za redni (45 vpisnih mest) in izredni (30 vpisnih mest) študij.