VIŠJA ŠOLA

Klikni za več informacij: INFORMATIVNI DNEVI: PETEK 15. in SOBOTA 16. FEBRUARJAOSNOVNI PODATKI:

Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola, Strahinj 99, 4202 Naklo
 

marijan.pogacnik(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 12

 

franc.vidic(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 06, 070 636 881

 

referat.visja(at)bc-naklo.siandreja.zupancic(at)bc-naklo.si,  +386 (0)4/277 21 45, 070 485 353

 

andrej.pogorelec(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 05

 

melita-ana.macek(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/620 26 55, 051 458 951


URADNE URE REFERATA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

Ponedeljek: ni uradnih ur

Torek: 14.00–16.00

Sreda: 9.00–11.00

Četrtek: 13.00–15.00

Petek: ni uradnih ur

Po predhodni najavi na e-naslov referat.visja(at)bc-naklo.si tudi izven tega časa.


URNIK 2018/19 (klik)


PREDMETNIKI IN KATALOGI ZNANJA

Višješolski študij, ki sledi bolonjski usmeritvi, je prenovljen, kar pomeni, da je 40 % študijskega programa praktično usmerjenega oz. študenti v dveh letih opravijo 800 ur praktičnega izobraževanja. Programi s področja kmetijstva, naravovarstva in hortikulture omogočajo pridobivanje znanja s širšega področja v obveznem in izbirnem delu programa. Pomembna novost v prenovljenem programu je večja ponudba izbirnih modulov, kar omogoča prilagajanje izobraževanja potrebam okolja oziroma gospodarstva.

Vsi naši programi so modularno zasnovani in kreditno ovrednoteni po kreditnem sistemu ECTS. Izbirnost modulov študentom omogoča pridobivanje tistih znanj, s katerimi bodo bolj konkurenčni na trgu dela. Kreditni sistem omogoča študentom horizontalno prehodnost med moduli in uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.

Predmetniki in katalogi znanj za vse predmete so dostopni na spletnih straneh http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx.


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Višja strokovna šola izvaja tri višješolske študijske programe:

Upravljanje podeželja in krajine (od 2007/08 dalje), 

Naravovarstvo (od 2010/11 dalje)

- ter Hortikultura (od 2013/14 dalje).

Razpisuje jih za redni (45 vpisnih mest) in izredni (30 vpisnih mest) študij.