Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt
  • Vabljeni

    Vsi, ki vas zanimajo biotehniška področja, živilstvo in prehrana, življenje in delo na podeželju, hortikulturne rešitve ter varovanje narave.

VIŠJA ŠOLA

OSNOVNI PODATKI:

Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola, Strahinj 99, 4202 Naklo
 

marijan.pogacnik(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 12

franc.vidic(at)bc-naklo.si, +386 70 636 881

andrej.pogorelec(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 05

 

melita-ana.macek(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/620 26 55, 051 458 951

franc.vidic(at)bc-naklo.si, +386 70 636 881

 

referat.visja(at)bc-naklo.siandreja.zupancic(at)bc-naklo.si,  +386 (0)4/277 21 45, 070 485 353


URADNE URE REFERATA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

OBVESTILO, 19. 10. 2020:

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije do nadaljnjega (predvidoma do 1. 11. 2020) ni uradnih ur Referata za študijske in študentske zadeve na sedežu šole.

Študenti lahko urejajo zadeve in dokumentacijo na šoli samo po predhodni najavi po elektronski pošti referat.visja@bc-naklo.si ali po telefonu 070 485 353

Smo pa na omenjenih kontaktih dosegljivi za vprašanja in pomoč vsak delovnik (od ponedeljka do petka) od 8.00 do 16.00.


URNIK 2020/21 (klik)


PREDMETNIKI IN KATALOGI ZNANJA

Višješolski študij, ki sledi bolonjski usmeritvi, je prenovljen, kar pomeni, da je 40 % študijskega programa praktično usmerjenega oz. študenti v dveh letih opravijo 800 ur praktičnega izobraževanja. Programi s področja kmetijstva, naravovarstva in hortikulture omogočajo pridobivanje znanja s širšega področja v obveznem in izbirnem delu programa. Pomembna novost v prenovljenem programu je večja ponudba izbirnih modulov, kar omogoča prilagajanje izobraževanja potrebam okolja oziroma gospodarstva.

Vsi naši programi so modularno zasnovani in kreditno ovrednoteni po kreditnem sistemu ECTS. Izbirnost modulov študentom omogoča pridobivanje tistih znanj, s katerimi bodo bolj konkurenčni na trgu dela. Kreditni sistem omogoča študentom horizontalno prehodnost med moduli in uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.

Predmetniki in katalogi znanj za vse predmete so dostopni na spletnih straneh http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx.


ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Izvajamo višješolske študijske programe