Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

AKTIVNOSTI AUTO


V okviru projekta AUTO »Izboljšava procesa krmljenja živali v prireji mleka in mesa z upoštevanjem podnebnih sprememb in varovanja narave« smo začeli izvajati praktične preizkuse dosejavanja, gnojenja in mehanske obdelave travne ruše na trajnem travinju.

Prav tako so bili nadgrajeni procesi krmljenja s poudarkom na avtomatizaciji krmljenja za seneno, ekološko in konvencionalno prirejo. Krmljenje živali je eden izmed pomembnejših procesov za doseganje uspešne prireje mleka kot tudi mesa. Uspešnost krmljenja živali je odvisna od načinov krmljenja, sestave krmnih obrokov in kakovosti krme. Kakovostna krma pa je odvisna od pridelave na površinah, ki morajo biti ustrezno oskrbovane.

Izvedena je bila implementacija nadgradnje procesov krmljenja s poudarkom na avtomatizaciji - krmljenje z vozičkom, krmljenj s trakom in krmljenje v jasli v obliki korita. Uvajanje avtomatizacije krmljenja vpliva na povečanje produktivnosti v kmetijstvu in na zmanjšanje stroškov. Pokladanje krmnih obrokov je tako ustreznejše in se lažje prilagaja potrebam živali, pogojem okolja in pridelovalnim zmožnostim površin. Proces krmljenja je ustrezno nadzorovan, zaradi podnebnih sprememb pa je potrebna prilagoditev načina pokladanja obrokov.

Izvedene so bile tudi meritve porabe energije za krmilno mešalne prikolice.

dr. Tadeja Primožič

 

 

Fotografije: dr. Janez Benedičič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo