Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

BC Naklo


BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO

Biotehniški center Naklo je izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za naravo, skrb za pridelavo in predelavo zdrave hrane ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom. Spodbuja podjetnost in inovativnost ter skrb za osebni razvoj in prijazno delovno okolje zaposlenih. Biotehniški center Naklo ima dolgoletno tradicijo, je pravni naslednik Mlekarske šole (1907–1915), Mlekarske šole v Škofji Loki (1926–1940), Mlekarske šole v Kranju (1946–1961), Kmetijsko živinorejske šole v Poljčah (1939–1967), Mlekarskega šolskega centra (1961–1983), Srednje mlekarske in kmetijske šole Kranj (1983–2001) in Srednje biotehniške šole Kranj (2001–2007). Danes v njem pridobiva znanje skoraj tisoč srednješolcev in več kot 150 študentov višje šole. Poleg tega je na programih usposabljanja odraslih letno več kot tisoč udeležencev. Biotehniški center Naklo nudi izobraževanje, usposabljanje, svetovanje, raziskovanje, vzpostavljajo pa še nove dejavnosti, ki bodo novost v poslovnem okolju.