Javna naročila


DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »DOBAVA ŽIVIL«

OD 1.1.2019 DO 31.12.2020

Javno naročilo po odprtem postopku je  objavljeno na Portalu javnih naročil https://www.enarocanje.si in v Uradnem listu EU.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN006317/2018-B01, dne 12.9.2018 in številka EU objave: 2018/S 176-398395, dne 13.9.2018.

Dokumentacija:

Dokumentacija JN: »DOBAVA ŽIVIL za obdobje dveh let« pdf

ESPD -  Naročnik BC Naklo "DOBAVA ŽIVIL za obdobje dveh let" – za izpolnitev v spodnji datoteki

Obrazci, ponudbena dokumentacija ŽIVILA 2019/20 - za izpolnitev v spodnji datoteki

Predračuni za posamezne sklope od 1 do 14 (OBR-3) – za izpolnitev v spodnji datoteki


INVESTICIJA V MIC ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV

(Medpodjetniški izobraževalni center – Dobava in montaža opreme za sadjarsko in mlekarsko delavnico ter dobava opreme in pripomočkov za predelavo sadja)

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si
Datum objave: 20. 1. 2014 ,  številka objave: JN779/2014

Klikni za dokumentacijo -->

(prijava za ta razpis ni potrebna)
Predmet javnega naročila: INVESTICIJA V MIC ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV (Medpodjetniški izobraževalni center – Dobava in montaža opreme za mlekarsko delavnico)

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si

Datum objave:  15. 2. 2013,  številka objave: JN1725/2013

in v Uradnem listu Evropske unije, Dokument 2013/S 036-056972

Klikni za dokumentacijo -->

(prijava za ta razpis ni potrebna)
Predmet javnega naročila: INVESTICIJA V MIC ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV (Medpodjetniški izobraževalni center – gradnja mlekarske in sadjarske delavnice)

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil www.enaročanje.si

Datum objave: 19.07.2012, številka objave: JN7879/2012

Klikni za dokumentacijo -->

(prijava za ta razpis ni potrebna)