Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Jezero je - jezera ni


Jezero je - jezera ni

V okviru nacionalnega projekta Jezero je - jezera ni sta dijakinji 1. letnika gimnazijskega programa poskušali tematiko vode v vseh svojih oblikah prikazati preko fotografije. Brina je na svoji fotografiji prikazala ličinko enodnevnice, ker voda predstavlja življenje. Loti pa je vodni habitat pri sotočju reke Save in Tržiške Bistrice prikazala v vseh svojih barvah.

V ustvarjalnih pogledih se je iskalo motivacijo in motive, ki so upodabljali in odkrivali različne naravne znamenitosti. Projekt vzgaja v duhu trajnostnega razvoja in tudi dijakom se trudimo predstaviti bistvo tako pomembnega življenjskega nazora.

»Osnovna človekova potreba je ustvarjalno izražanje lastnega bistva.«

Barbara A. Brennan

 

Anja Zaletelj, mentorica