Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Družbeno odgovorno podjetje


Certifikat ISO 9001 | Družini prijazno podjetjeDružbena odgovornostDružbeno odgovorno podjetje | Navodila za ločeno zbiranje odpadkov | Oddaja mnenj, pohval in pritožb v zvezi s poslovanjem podjetja na področju družbene odgovornosti ​​​​​​​
Ekvilib inštitut je 13. oktobra 2016, v Ljubljani slavnostno podelil prvih pet certifikatov »Družbeno odgovorno podjetje«. 

Med prejemniki prvih petih certifikatov Družbeno odgovorno podjetje v Sloveniji je tudi Biotehniški center Naklo. Z vključitvijo v pilotni proces certificiranja Inštituta Ekvilib smo dokazali zavezo k vpeljavi družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v naše poslovanje.

S certifikatom vpeljujemo bolj strateško in celostno razumevanje pomena družbene odgovornosti in trajnostnega vidika v poslovanje centra. Je eden redkih tovrstnih certifikatov v svetovnem merilu, sploh kar se tiče aktivnega vključevanja ključnih deležnikov, na kar smo še posebej ponosni.

V septembru 2015 smo se vključili v pilotni projekt Ekvilib Inštituta za pridobitev certifikata »Družbeno odgovorno podjetje«. Certifikat ima podlago v ISO standardu 26000 – smernice za družbeno odgovornosti, v GRI – Global Reporting Initiative in je izdelan s pomočjo analize vrzeli DOP.

Certifikat zajema vse vidike poslovanja od poštenih poslovnih praks, kakovostnega organizacijskega upravljanja, ki ima organizacija vpeljano tako v strategijo kot v poslovne procese podjetja do seveda odgovornosti do zaposlenih, okolja in družbe.

Certifikat DOP ima tri stopnje in tri področja (zaposleni, okolje in skupnost).

Prvi korak je bila analiza trenutnega stanje ter določitev vrzeli. Drugi korak je določitev cilja ter ukrepov za zmanjševanje vrzeli. Tretji korak pa spremljanje ukrepov ter poročilo o napredku. Po opravljeni presoji doseženega rezultata se podeli certifikat DOP.  

Družbena odgovornost je v našem centru zelo pomembna, saj se zavedamo, da moramo biti družbeno odgovorni do vseh naših deležnikov to so zaposleni, dobavitelji, okolje, mladi, lokalna skupnost, državne institucije, odgovorni tudi do sebe, če želimo biti dolgoročno uspešni.

Za postopek certificiranja smo se odločili, ker nam izkušnje kot imetniku še nekaterih drugih certifikatov kažejo, da gre pri vsakem certifikatu oziroma standardu za dokumentiran sistem vodenja, ki ga na ta način lažje spremljaš, vrednotiš, analiziraš, nadgrajuješ, izboljšuješ in nadzoruješ. Skozi postopek certificiranja smo tudi na področju družbene odgovornosti skupaj z zunanjimi strokovnjaki odkrili šibke točke, našli priložnosti za izboljšave in ideje za zapolnitev vrzeli ter s tem dobili priložnost, da bomo v prihodnje tudi na področju družbene odgovornosti lahko še boljši.

Zelo pomembno je, da družbeno odgovornost živimo in razvijamo, da zanjo navdušimo tudi naše deležnike, le tako bomo lahko zgradili zdravo družbo. Navdušimo pa jih lahko z dobrim zgledom, rezultati in da verjamemo v to, kar delamo.