Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

VpisPODATKI O ŠE PROSTIH MESTIH ZA VPIS 2023/24 (22. avgust 2023)

Študijski program Lokacija PROSTA MESTA
SKUPNA DODATNA
REDNI IZREDNI REDNI IZREDNI
Hortikultura Strahinj 41 30 2 14
Naravovarstvo Strahinj 39 29 2 15
Upravljanje podeželja in krajine Strahinj 41 30 2 15
Živilstvo in prehrana Strahinj 36 30 2 15

 

RAZPIS

Informacije o prijavi in vpisu so na voljo tudi v  Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje (objavljen 1. februarja 2023). 

 

RAZPISNA MESTA VSŠ BC NAKLO 2023/24

Program

Vpisna mesta

Dodatna vpisna mesta

redni

izredni

redni

izredni

Hortikultura

45

30

2

15

Naravovarstvo

45

30

2

15

Upravljanje podeželja in krajine

45

30

2

15

Živilstvo in prehrana

45

30

2

15

 


VPISNI POGOJI

V višješolski študijski program se lahko vpišete:

POMEMBNO: Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega/višjega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju, lahko pa se vpiše kot izredni študent. 

 

PRIJAVA

Prvi prijavni rok za vpis v novo študijsko leto 2023/24 bo potekal od 20. februarja do 17. marca 2023, z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec bo potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vpsping@sc-celjepong.si.

Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2023 kandidate, ki ste se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal na Višji strokovni šoli do 22. avgusta 2023. 

Drugi prijavni rok bo potekal od 25. do 31. avgusta 2023. Prijavili se boste z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec bo potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vpsping@sc-celjepong.si.   

Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2023 kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku bo potekal na Višji strokovni šoli do 2. oktobra 2023. 

Naknadni vpis: Na podlagi 20. člena,  4. odstavka Pravilnika  o vpisu v višje strokovno izobraževanje (Uradni list RS, št. 6/18 in 23/18 – popr.) lahko ravnatelj/-ica Višje strokovne šole dovoli naknadni vpis kandidatom, ki se zaradi upravičenih razlogov niso mogli vpisati v rednih rokih, če niso bili že 3 leta redno vpisani v višje- ali visokošolsko izobraževanje. Vloga za naknadni vpis se lahko dobi in odda v referat višje šole do 28. septembra 2023, če so za določen višješoslki program še prosta mesta. Potrebno je navesti razlog za naknadni vpis in ustrezna priložiti dokazila.

 

IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se boste lahko po drugem prijavnem roku vpisali neposredno na višjo strokovno šolo do 6. oktobra 2023, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve.

Pred visom je potrebno plačati vpisnino ter vsaj en obrok šolnine. Vpisnina vključuje stroške izdajanja obrazcev in obvestil, študentske izkaznice in delovno obleko.

Šolnino lahko poravnate:

Ob vpisu podpišete pogodbo o izobraževanju. 

 

MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA

V primeru omejitve vpisa bodo upoštevana naslednja merila za izbiro:

Pri kandidatih, ki so končali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj, bo upoštevan seštevek:

Pri kandidatih, ki so opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:

 Za dodatne informacije pokličite ali pišite v Referat za študijske in študentske zadeve:

Andreja Zupančič, referentka za študijske in študentske zadeve 

E: referat.visjaping@bc-naklopong.si, andreja.zupancicping@bc-naklopong.si

T: 04 277 21 45

M: 070 485 353