Postani za en dan dijak BC NakloPostani en dan dijak v poklicnem ali strokovnem programu Srednje šole BC Naklo.