3. ura ŠVZ


PROGRAM ZA 3. URO ŠVZ ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Izvedba 3. ure športne vzgoje v obliki prosto izbirnih športnih dejavnosti za dijake je dobra priložnost, da si vsak dijak izbere tisto športno aktivnost, ki mu najbolj leži. Dijaki imajo možnost, da sami načrtujejo, kdaj v šolskem letu se bodo določenih dejavnosti udeležili in uspešno opravili število načrtovanih ur 3. ure športne vzgoje (to je 35 ur/točk). Koordinator bom dijake tekom celotnega šolskega leta obveščal o načrtovanih aktivnostih, poleg tega pa bodo pravočasno obveščeni z objavo na oglasni deski. Prijave na vse dejavnosti bodo potekale osebno v kabinetu športne vzgoje pri koordinatorju Davidu Celarju. Za uspešno opravljen letnik morajo dijaki opraviti celoten fond ur 3. ure švz.

NAMEN IN CILJI 3. URE ŠVZ

Pri izvajanju tretje ure švz bomo zasledovali sledeče cilje:

 

 

 

TEMELJNI SKLOPI 3. URE ŠVZ

Tretja ura športne vzgoje bo potekala v okviru prosto izbirnih športnih dejavnosti, ki temeljijo na sledečih temeljni sklopih:

Poleg naštetih sklopov se dijakom upoštevajo za opravljeno 3. uro švz še vsebine potrjene s strani ravnateljice. Tretjo uro švz imajo priznano tudi dijaki s statusom športnika A in B.

Preglednica razredov vključenih v 3. uro švz.

RAZREDI

ŠTEVILO TOČK

1B

35T

1F

35T

35T

1L

35T

1M

35T

1N

35T

2L

35T

2M

35T

3B

35T

35T

3L

35T

3M

35T

3F

35T

3N

35T

4L

35T

4M

35T

4BD

16T

4ČD

16T

4FD

16T

 

 

PRIJAVA NA ŠPORTNE VIKENDE V OKVIRU 3. URE ŠVZ

Letošnje šolsko leto bodo prijave na športne vikende v okviru 3. ure švz potekale osebno v kabinetu športne vzgoje pri koordinatorju Davidu Celarju. Dijaki boste imeli možnost prijave v

sredo, 16. 10. 2019 od 10.40 do 12.15 ter

v četrtek, 17. 10. 2019 od 10.40 do 12.15

Dijaki, ki nimate poravnanih finančnih obveznosti do šole, se na športne vikende ne prijavljate!

Dijaki se lahko prijavite le na en športni vikend s katerim opravite celoten sklop 3. ure švz.

Akontacijo 30 EUR boste poravnali po položnici pred odhodom na športni vikend. Brez plačane akontacije, udeležba na športnem vikendu ne bo mogoča.

Prijava na ostale dejavnosti

Dijaki, ki se ne boste prijavili na športni vikend, se boste tekom šolskega leta prijaviti na več različnih dejavnosti.

Prijave bodo potekale v kabinetu švz, teden dni pred načrtovano dejavnostjo oz. do zapolnitve prostih mest.

PROGRAM DEJAVNOSTI ZA 3. URO ŠVZ V ŠOLSKEM LETU 2019/20

Vsebinski sklopi

Dejavnost

Datum izvedbe

Okvirna cena na osebo

SPREMLJEVALCI

ure/

točke

Športni vikend

 

 

 

 

 

December 2019

Športni vikend - tek na smučeh in pohodništvo

Športni vikend v Planici (CŠOD)

(Normativ 12 /1)

Število: 48 + 4

 

6. do 8. 12. 2019

60 EUR

(nočitev, stroški prevoza,…)

David Celar

Ljubo Čalič

Urška Teran Ravnikar

Brigita Markun

 

35 točk

Januar / februar

Pevski športni vikend

 

 

 

35 točk

Marec 2020

Smučanje in pohodništvo

Športni vikend v Kranjski Gori (CŠOD)

 (Normativ 12 /1)

Število: 48+4

6. 3. do 8. 3. 2020

110 EUR (nočitev, stroški prevoza, učitelji smučanja, smučarske karte)

Neža Čimžar

David Celar

__________(učitelja smučanja s potrjeno licenco ZUTS)

 

35 točk

Marec 2020

Kolesarjenje, kanu, odbojka na mivki in pohodništvo

Športni vikend (CŠOD Burja)

(Normativ10/1)

Število: 40 + 4

27. 3. do 29. 3. 2020

60 EUR

(nočitev, ostali stroški)

David Celar

Urška Teran Ravnikar

Brigita Markun

Ljubo Čalič           

35 točk

Maj 2020

Velika planina

Število: 30 +3

9. in 10. 5. 2020

50 EUR

(nočitev in stroški prevoza)

David Celar

Iris Todorović (planinski vodnik)

________________

35 točk

Pohodi

 

 

 

 

 

Oktober 2019

Sv. Jošt nad Kranjem

17. 10. 2019

Brezplačno

David Celar

10 točk

 

Ljubljanski maraton

26. 10. 2019

Brezplačno

Brigita Markun

10 točk

Januar 2020

Zimski pohod

Število: 45 + 3

25. 1. 2020

Stroški prevoza

David Celar

Iris Todorović (planinski vodnik)

______________

 

16 točk

Marec 2020

Pohod Brdo   

Število: 60 + 4

19. 3. 2020

Brezplačno

David Celar

____________

16 točk

April 2020

Pohod Šobec

Število: 60 + 4

16. 4. 2020

Brezplačno

David Celar

___________

10 točk

Maj 2020

Pohod Brdo

Število: 60 + 4

21. 5. 2020

Brezplačno

David Celar

____________

16 točk

Avgust 2020

Tradicionalni poletni pohod

 

20., 21. 8. 2020

30 do 40 EUR

in stroški prevoza

David Celar

____________

35 točk

Celo šolsko leto 2019/20

Pohodi - Udin boršt

 

Brezplačno

David Celar

8 točk

Plavanje

Bazen Kranj

Ljubo Čalič

 

 

6 točk/ obisk

Status športnika A in B

Priznana 3. ura ŠVZ

 

 

 

35 točk

Udeležba na šolskih športnih tekmovanjih

 

 

 

8 točk

Sodelovanje na dnevu gimnazije in dnevu poklicev

 

 

 

8 točk

Zdrava zabava

 

Različni športi:

  • odbojka
  • nogomet
  • košarka
  • badminton
  • borilne veščine
  • baseball
  • pohodi, …

Možnost sodelovanja s športnimi društvi

Termin določimo naknadno

Rezerviran termin 8. oz. 9. šolsko uro v telovadnici in na terenu

 

David Celar

 

3 točke/ obisk

Pomoč pri organizaciji športnih aktivnosti

 

Za dijake s celoletnim zdravniškim opravičilom

 

 

 

Ogledi tekmovanj in predavanja o športu in zdravju

 

 

 

 

 

Plezalni dnevi Kranja

23. in 24. 11. 2019

 

 

10 točk /dan

 

Ogled tekmovanja v biatlonu

 

 

 

10 točk /dan

 

Vsebine potrjene s strani ravnateljice

 

 

 

 

             

 

Strahinj, 10. 10. 2019

                                                                                                         

David Celar, učitelj                                                                                        Andreja Ahčin, ravnateljica