Vodstvo


Direktor Biotehniškega centra Naklo 

dr. Marijan Pogačnik

e-pošta: marijan.pogacnik@bc-naklo.si 

Tel.: ++386 4 277 21 12, GSM 041 499 930
Ravnateljica Srednje šole

Andreja Ahčin, univ. dipl. ped., prof. soc.

e-pošta: andreja.ahcin@bc-naklo.si

Tel.: ++386 4 277 21 19, GSM: 041 499 932
Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra

Irena Gril, univ. dipl. inž. živil. teh.

e-pošta: irena.gril@bc-naklo.si 

tel. ++386 4 277 21 03, GSM 051 411 046
V. d. ravnatelja Višje strokovne šole

dr. Franc Vidic

e-pošta: franc.vidic@bc-naklo.si

tel. ++386 4 277 21 06
Vodja Skupnih služb

Tatjana Geč, dipl. ekonomistka

e-pošta: tatjana.gec@bc-naklo.si

tel.: ++386 4 277 21 37, GSM 041 427 667