Javna naročila
POPRAVEK DOKUMENTACIJE V VEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »OBČASNI AVTOBUSNI PREVOZI ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 2019/20 in 2020/21 – 4.6.2019

PONUDBENA DOKUMENTACIJA, OBRAZCI – POPRAVEK 4.6.2019

VPRAŠANJA IN ODGOVORI AVTOBUSNI PREVOZI OBJAVLJENI NA PORTALU JN


POPRAVEK DOKUMENTACIJE V VEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »OBČASNI AVTOBUSNI PREVOZI ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 2019/20 in 2020/21 – 29.5.2019

DOKUMENTACIJA  OBČASNI AVTOBUSNI PREVOZI 2019/20 in 2020/21 – POPRAVEK 29.5.2019

PONUDBENA DOKUMENTACIJA, OBRAZCI - za izpolnitev v spodnji datoteki

DOKUMENTACIJA V VEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »OBČASNI AVTOBUSNI PREVOZI ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 2019/20 in 2020/21«

Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti  je objavljeno na Portalu javnih naročil https://www.enarocanje.si/?podrocje=portal .

Oznaka naročila na portalu je: JN003500/2019-W01, z dne 28.5.2019.

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=310568

Dokumentacija:

Dokumentacija avtobusni prevozi 2019/20 in 2020/21 - pdf

Ponudbena dokumentacija, obrazci - za izpolnitev v spodnji datoteki

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA«

Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti  je objavljeno na Portalu javnih naročil https://www.enarocanje.si/?podrocje=portal .

Oznaka naročila na portalu je: JN007386/2018-W01, dne 23.10.2018.

Dokumentacija:

Dokumentacija: »Protipoplavna zaščita«

Opis protipoplavne zaščite – 4 Tehnične specifikacije

Ponudbena dokumentacija, obrazci - za izpolnitevv spodnji datoteki

Predračun, popis del (OBR-3) – za izpolnitev v spodnji datoteki

 
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »DOBAVA ŽIVIL«

OD 1.1.2019 DO 31.12.2020

Javno naročilo po odprtem postopku je  objavljeno na Portalu javnih naročil https://www.enarocanje.si in v Uradnem listu EU.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN006317/2018-B01, dne 12.9.2018 in številka EU objave: 2018/S 176-398395, dne 13.9.2018.

Dokumentacija:

Dokumentacija JN: »DOBAVA ŽIVIL za obdobje dveh let« pdf

ESPD -  Naročnik BC Naklo "DOBAVA ŽIVIL za obdobje dveh let" – za izpolnitev v spodnji datoteki

Obrazci, ponudbena dokumentacija ŽIVILA 2019/20 - za izpolnitev v spodnji datoteki

Predračuni za posamezne sklope od 1 do 14 (OBR-3) – za izpolnitev v spodnji datoteki
INVESTICIJA V MIC ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV

(Medpodjetniški izobraževalni center – Dobava in montaža opreme za sadjarsko in mlekarsko delavnico ter dobava opreme in pripomočkov za predelavo sadja)

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si
Datum objave: 20. 1. 2014 ,  številka objave: JN779/2014

Klikni za dokumentacijo -->

(prijava za ta razpis ni potrebna)
Predmet javnega naročila: INVESTICIJA V MIC ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV (Medpodjetniški izobraževalni center – Dobava in montaža opreme za mlekarsko delavnico)

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si

Datum objave:  15. 2. 2013,  številka objave: JN1725/2013

in v Uradnem listu Evropske unije, Dokument 2013/S 036-056972

Klikni za dokumentacijo -->

(prijava za ta razpis ni potrebna)
Predmet javnega naročila: INVESTICIJA V MIC ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV (Medpodjetniški izobraževalni center – gradnja mlekarske in sadjarske delavnice)

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil www.enaročanje.si

Datum objave: 19.07.2012, številka objave: JN7879/2012

Klikni za dokumentacijo -->

(prijava za ta razpis ni potrebna)