Tečaj iz kmetijstva


TEČAJ IZ KMETIJSTVA

V okviru tečaja se boste seznanili s posameznimi temami s področja kmetijstva in na podlagi uspešno opravljenega preizkusa znanja pridobili potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz kmetijstva, s katerim lahko zadostite enemu od pogojev za pridobitev statusa kmeta. 

Vsebine tečaja obsegajo poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo in kmetijske stroje. 

Trajanje tečaja: 4 dni (20 pedag. ur)

Cena tečaja: 179 EUR z DDV

Termini tečaja:

- 11. 11. - 14. 11. 2019

- 18. 05. - 21. 05. 2020
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si