Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Kmetijska zemljišča - pravni vidiki


SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH TER NOVOSTI NA PODROČJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Na izobraževanju vam bo predavateljica predstavila poglavitne razloge za potrebne spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih s sprejeto novelo ZKZ-G v letu 2022 ter  njihove novosti in rešitve, ki vplivajo na vse nas. Sprejet paket prenovljene zakonodaje se nanaša tudi na posamezna druga pomembna in povezana področja (okolje in kmetijstvo, promet z nepremičninami, agrarne skupnosti, komasacije, divjad in lovstvo, morsko ribištvo, idr.).

Izobraževanje bo vodila pravnica, ga. Marinka Šlibar Vende. 

Trajanje tečaja: 17.00 - 19.00 ure
Cena tečaja:  49 EUR z DDV
Termini tečaja: 8. 11. 2022, ob 16.00


Kdo je predavateljica MARINKA ŠLIBAR VENDE?

Marinka Šlibar Vende je univerzitetna diplomiran pravnica z licenco za posredovanje nepremičnin, predavateljica v programih NPK – nepremičninski posrednik ter članica izpitnih komisij pri RIC ter mediatorka.

Preko 15 let se poklicno ukvarja z nepremičninami: upravljanje in vzdrževanje, investicijski projekti, energetika, strokovna opravila za pravne in fizične osebe na stanovanjskem in poslovnem področju, izvedba posredovanj nepremičnin, vpisi nepremičnin v registre in evidence. V zadnjem 10 letnem obdobju službuje v javni upravi, pred tem pa je pridobivala izkušnje v lokalni samoupravi ter upravi v zvezi s prostorskimi postopki. Ves čas si pri delu in izven njega prizadeva nesoglasja reševati po mirni poti preko mediacijskih postopkov, ki jih občasno izvaja pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.