Fitomedicina


USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN IN PRODAJALCE FFS

Organiziramo osnovna in obnovitvena usposabljanja iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin in prodajalce fitofarmacevtskih sredstev ter Tečaj o pravilni in varni uporabi FFS.

Usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin:
Primerno je za vse, ki želite kupovati in uporabljati fitofarmacevtska sredstva. 
Osnovno usposabljanje traja 3 dni (15 ur) in se zaključi z opravljanjem preizkusa znanja, na podlagi katerega se vam izda izkaznico, veljavno 5 let. V enem letu pred potekom veljavnosti izkaznice se je potrebno udeležiti obnovitvenega usposabljanja, če želite izkaznico zopet podaljšati (izjeme določa Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih). Obnovitveno usposabljanje traja 4 ure in ne vsebuje preizkusa znanja.
Na osnovnem in obnovitvenem usposabljanju je potrebna stalna prisotnost udeležencev. 
Več informacij: Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 83/2012) in Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 85/2013).

Usposabljanje za prodajalce FFS:
Pogoj za pristop k usposabljanju je, da imate najmanj srednjo poklicno izobrazbo kmetijske smeri, kar je potrebno izkazati z ustrezno javno listino (spričevalo, diploma). Osnovno usposabljanje traja 4 dni (20 ur) in se zaključi z opravljanjem preizkusa znanja, na podlagi katerega se vam izda izkaznico, veljavno 3 leta. V enem letu pred potekom veljavnosti izkaznice se je potrebno udeležiti obnovitvenega usposabljanja, če želite izkaznico zopet podaljšati (izjeme določa Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih). Obnovitveno usposabljanje traja 6 ur in ne vsebuje preizkusa znanja. 
Na osnovnem in obnovitvenem usposabljanju je potrebna stalna prisotnost udeležencev.
Več informacij: Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UR. l. RS, št. 83/2012) in Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 85/2013). 

Tečaj o pravilni in varni uporabi fitofarmacevtskih sredstev:
Udeležba na tem tečaju je prostovoljna. Na tečaju se seznanite s povzročitelji bolezni na rastlinah, škodljivci in pleveli, z uporabo nekemičnih metod za zatiranje bolezni in škodljivcev, o varnem ravnanju in skladiščenju FFS ter o odstranjevanju embalaže in ostankov FFS. Tečaj poteka štiri šolske ure, po zaključenem tečaju pa ni mogoče pridobiti izkaznice za nakup FFS (tečaj je namenjen zlasti nepoklicnim uporabnikom). 

 

Cene usposabljanj:
- osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (65,80 EUR z DDV
- obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (29,20 EUR z DDV)
- osnovno usposabljanje za prodajalce FFS (164,70 EUR z DDV)
- obnovitveno usposabljanje za prodajalce FFS (52,40 EUR z DDV)
- tečaj o pravilni in varni rabi FFS (20 EUR z DDV)

 

Termini usposabljanj 2020 - 2021

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN

28. 9. - 30. 9. 2020, lokacija BC Naklo - Urnik
5. 10. - 7. 10. 2020, lokacija Vrtni center Eurogarden Dobrova - Gasilski dom, Podsmreka 58, 1356 Dobrova - Urnik
02.11. – 04.11.2020, lokacija BC Naklo - Urnik - odpovedan zaradi epidemije Covid-19
14. 12. - 16. 12. 2020 - spletni tečaj - Urnik

25.01. – 27.01.2021 - spletni tečaj - Urnik
15.02. – 17.02.2021, lokacija Vrtni center Eurogarden, Dobrova pri Lj.- Urnik
15.03. – 17.03.2021, lokacija BC Naklo - Urnik
12.04. – 14.04.2021, lokacija Javni zavod Samostan Mekinje, Kamnik - Urnik
10.05. – 12.05.2021, lokacija BC Naklo - Urnik
07.06. – 09.06.2021, lokacija Vrtni center Eurogarden, Dobrova pri Lj. - Urnik
14.06. - 16.06.2021, lokacija BC Naklo - Urnik
05.07. – 07.07.2021, lokacija BC Naklo - Urnik

 

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA PRODAJALCE FFS

22.3. – 25.3.2021, lokacija BC Naklo - Urnik


NADALJNJE OZ. OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN - vse na lokaciji BC Naklo

8. 9. 2020, lokacija BC Naklo - Urnik
20.10.2020, lokacija  BC Naklo - Urnik - odpovedan zaradi epidemije Covid-19
9. 12. 2020 - spletni tečaj - Urnik

14.01.2021, lokacija  BC Naklo - Urnik
01.03.2021, lokacija  BC Naklo - Urnik
04.03.2021, lokacija  BC Naklo - Urnik
07.04.2021, lokacija  BC Naklo - Urnik
04.05.2021, lokacija  BC Naklo - Urnik
27.05.2021, lokacija  BC Naklo - Urnik
10.06.2021, lokacija  BC Naklo - Urnik
07.09.2021, lokacija  BC Naklo - Urnik


NADALJNJE OZ. OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA PRODAJALCE FFS - vse na lokaciji BC Naklo

13. 10. 2020, lokacija BC Naklo - Urnik
9. 3. 2021, lokacija BC Naklo - Urnik

 

TEČAJ O PRAVILNI IN VARNI RABI FFS - 16. 10. 2020, lokacija BC Naklo

 

PRIJAVNICA
Prijavnico za posamezno usposabljanje in izbrani termin lahko natisnete in jo, pravilno izpolnjeno in podpisano, pošljete po pošti na naslov: Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo (pripis: izobraževanje odraslih) ali skenirano na e-naslov: tecajiping@bc-naklopong.si. 
Vam pa ob vaši prijavi na določeno usposabljanje prijavnico pošljemo tudi po pošti hkrati z dopisom oz. jo izpolnite prvi dan usposabljanja. 

Na vsa usposabljanja se je potrebno obvezno predhodno prijaviti na št. 080 3900, 04/277 21 20, 041 499 934 ali tecajiping@bc-naklopong.si.

 

IZDAJA DUPLIKATA

V kolikor ste vašo izkaznico za izvajalca ukrepov ali prodajalca ffs izgubili, uničili ali samo spremenili katerega od vaših osebnih podatkov, natisnite IZJAVO jo v celoti izpolnite in podpišite ter nato skupaj s fotografijo pošljite na naš naslov: Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo - Pisarna za izobraževanje odraslih. Duplikat vam bomo poslali na vaš naslov. Cena 11,83 EUR z DDV + odkupnina 2,5 EUR z DDV.
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si