Fitomedicina


USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN IN PRODAJALCE FFS

Organiziramo osnovna in obnovitvena usposabljanja iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin in prodajalce fitofarmacevtskih sredstev ter Tečaj o pravilni in varni uporabi FFS.

Usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin:
Primerno je za vse, ki želite kupovati in uporabljati fitofarmacevtska sredstva. 
Osnovno usposabljanje traja 3 dni (15 ur) in se zaključi z opravljanjem preizkusa znanja, na podlagi katerega se vam izda izkaznico, veljavno 5 let. V enem letu pred potekom veljavnosti izkaznice se je potrebno udeležiti obnovitvenega usposabljanja, če želite izkaznico zopet podaljšati (izjeme določa Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih). Obnovitveno usposabljanje traja 4 ure in ne vsebuje preizkusa znanja.
Na osnovnem in obnovitvenem usposabljanju je potrebna prisotnost udeležencev. 
Več informacij: Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 83/2012) in Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 85/2013).

Usposabljanje za prodajalce FFS:
Pogoj za pristop k usposabljanju je, da imate najmanj srednjo poklicno izobrazbo kmetijske smeri, kar je potrebno izkazati z ustrezno javno listino (spričevalo, diploma). Osnovno usposabljanje traja 4 dni (20 ur) in se zaključi z opravljanjem preizkusa znanja, na podlagi katerega se vam izda izkaznico, veljavno 3 leta. V enem letu pred potekom veljavnosti izkaznice se je potrebno udeležiti obnovitvenega usposabljanja, če želite izkaznico zopet podaljšati (izjeme določa Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih). Obnovitveno usposabljanje traja 6 ur in ne vsebuje preizkusa znanja. 
Na osnovnem in obnovitvenem usposabljanju je potrebna prisotnost udeležencev.
Več informacij: Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UR. l. RS, št. 83/2012) in Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 85/2013). 

Tečaj o pravilni in varni uporabi fitofarmacevtskih sredstev:
Udeležba na tem tečaju je prostovoljna. Na tečaju se seznanite s povzročitelji bolezni na rastlinah, škodljivci in pleveli, z uporabo nekemičnih metod za zatiranje bolezni in škodljivcev, o varnem ravnanju in skladiščenju FFS ter o odstranjevanju embalaže in ostankov FFS. 
Tečaj poteka štiri šolske ure, po zaključenem tečaju pa ni mogoče pridobiti izkaznice za nakup FFS (tečaj je namenjen zlasti nepoklicnim uporabnikom). 

 

Cene usposabljanj:
- osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (65,80 EUR z DDV
- obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (29,20 EUR z DDV)
- osnovno usposabljanje za prodajalce FFS (164,70 EUR z DDV)
- obnovitveno usposabljanje za prodajalce FFS (52,40 EUR z DDV)
- tečaj o pravilni in varni rabi FFS (20 EUR z DDV)

 

Termini usposabljanj 2019 - 2020

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN

30. 9. - 2. 10. 2019, lokacija BC Naklo - Urnik
7. 10. - 9. 10. 2019, lokacija Vrtni center Eurogarden Dobrova - gasilski dom, Podsmreka 58, 1356 Dobrova - Urnik
4. 11. - 6. 11. 2019, lokacija BC Naklo - Urnik
27. 1. - 29. 1. 2020, lokacija BC Naklo - Urnik
24. 2. - 26. 2. 2020, lokacija Vrtni center Eurogarden Dobrova - gasilski dom, Podsmreka 58, 1356 Dobrova - Urnik
16. 3. - 18. 3. 2020, lokacija BC Naklo - Urnik
6. 4. - 8. 4. 2020, lokacija OŠ Frana Albrehta Kamnik, Šolska ul. 1, 1241 Kamnik - Urnik
11. 5. - 13. 5. 2020, lokacija BC Naklo - Urnik
8. 6. - 10. 6. 2020, lokacija Vrtni center Eurogarden Dobrova - gasilski dom, Podsmreka 58, 1356 Dobrova - Urnik
15. 6. - 17. 6. 2020, lokacija BC Naklo - Urnik


OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA PRODAJALCE FFS

23. 3. - 26. 3. 2020, lokacija BC Naklo - Urnik


NADALJNJE OZ. OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN - vse na lokaciji BC Naklo

5. 9. 2019 - Urnik
7. 11. 2019 - Urnik
25. 11. 2019 - Urnik
2. 3. 2020 - Urnik
31. 3. 2020 - Urnik
16. 4. 2020 - Urnik
5. 5. 2020 - Urnik
26. 5. 2020 - Urnik
8. 9. 2020 - Urnik


NADALJNJE OZ. OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA PRODAJALCE FFS - vse na lokaciji BC Naklo

19. 9. 2019 - Urnik
20. 1. 2020 - Urnik
 

TEČAJ O PRAVILNI IN VARNI RABI FFS - termin 10. 11. 2019, od  16.00 do 19.00

 

PRIJAVNICA
Prijavnico za posamezno usposabljanje in izbrani termin lahko natisnete in jo, pravilno izpolnjeno in podpisano, pošljete po pošti na naslov: Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo (pripis: izobraževanje odraslih) ali skenirano na e-naslov: tecajiping@bc-naklopong.si. 
Vam pa ob vaši prijavi na določeno usposabljanje prijavnico pošljemo tudi po pošti hkrati z dopisom oz. jo izpolnite prvi dan usposabljanja. 

Na vsa usposabljanja se je potrebno obvezno predhodno prijaviti na št. 080 3900, 04/277 21 20, 041 499 934 ali tecajiping@bc-naklopong.si.

 

IZDAJA DUPLIKATA

V kolikor ste vašo izkaznico za izvajalca ukrepov ali prodajalca ffs izgubili, uničili ali samo spremenili katerega od vaših osebnih podatkov, natisnite IZJAVO jo v celoti izpolnite in podpišite ter nato skupaj s fotografijo pošljite na naš naslov: Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo - Pisarna za izobraževanje odraslih. Duplikat vam bomo poslali na vaš naslov z odkupnino 11,83 eur z ddv.
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si