Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Osnove molže in sestava mleka


Pri dvodnevnem tečaju osnova molže in sestava mleka se bo prvi dan obravnavala kemijsko-fizikalna sestava mleka ter ostale parametre kakovosti mleka. Prav tako bodo predstavljeni normativi za pravilno vzorčenje mleka ter hiter pregled starterskih kultur, ki se uporabljajo pri predelavi mleka ter zakaj je potrebna določena kakovost mleka za samo prodajo ter nadaljnjo predelavo mleka. 

Drugi dan bo potekal praktični prikaz molže na našem posestvu v popoldanskem času, kjer bi se izpostavili vsi higienski normativi za pridobivanje neoporečnega mleka ter samo pripravo krav na molžo ter njihovo etološko obnašanje.

Tečaj izvaja Petra Benedik.

Trajanje tečaja: 2 dni (10 šolskih ur)
Cena tečaja: 98 EUR z DDV
Termin tečaja: 8. - 9. 11. 2023, ob 16.00