Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Delavnice samoopazovanja


Samoopazovanje kot osnova za samospoznavanje in samopomoč

Tesnoba, strah, jeza, pomanjkanje, zmedenost, napeti odnosi, bolezen in podobni občutki, ter situacije so posledica naših misli.

 

Težave se začnejo in končajo z mislijo

Izogibanje, represija, premlevanje in borba so le nekatere izmed oblik običajnega poizkusa reševanja naših vsakdanjih težav, izzivov in konfliktov. A ne glede na obliko in način, se vendarle vrtimo v istem krogu vzročnosti. Rešujemo probleme, ki jih v resnici ne razumemo, in skozi proces reševanja ustvarjamo nove probleme, le v drugi obliki ali intenzivnosti.

 

Ta vsem dobro poznan krog vzročnosti se začne in konča z mislijo.

 

Vse dokler bomo ta miselni krog poizkušali reševati z novimi mislimi, bodo naša edina uteha zgraditi dovolj močno prepričanje, da smo na boljšem kot včeraj, najti dovolj močno zamotenost, ki nas bo odvrnila od težave, ali pa zadostna otopitev našega uma do mere brezčutnosti in brezbrižnosti.

 

Kje torej iskati rešitev? Kaj storiti z nenehno poplavo misli, čustev in občutkov? Kje se torej skriva tista prava notranja pomirjenost, igrivost, svoboda in sreča, če ne v našem umu?

 

Odgovore na ta vprašanja bomo skupaj iskali v seriji treh delavnic z naslovom "Samoopazovanje kot osnova za samospoznavanje in samopomoč".

 

Gre za ponovitev pretekle uspešne serije delavnic z istim naslovom, vendar tokrat z rahlo spremenjeno in bolj prodorno vsebino, ki je rezultat dodatnih dveh let izkušenj vodje delavnice.

 

-------

Ali ste vedeli?

Obstajata dve vrsti uma - miselni in nemiselni. Medtem ko, je miselni um je sicer pomemben kljub temu, da je izjemno omejen in konflikten, je nemiselni um tisti, ki nam nudi neomejen vir inteligence in odpira vrata do svobode, miru in prave ljubezni.

-------

Glavni cilji delavnic

Tekom treh delavnic, se bomo dotaknili problema nepoznavanja delovanja našega uma, vpliva naših misli in čustev na naše doživljanje sebe, drugih in sveta okoli nas ter istega vpliva na zdravje, odnose, komunikacijo in splošno kvaliteto našega življenja. Ob zavedanju te problematike, pa se bomo podali tudi v spoznavanje praktičnih rešitev in načinov aktivnega soočanja z vsakodnevnimi situacijami in vplivi naših občutkov, misli ter čustev. Delavnice bomo sklenili s tremi glavnimi temelji samospoznavanja in samopomoči.

 

Udeleženci boste na koncu serije delavnic opremljeni z naslednjim:

Samoopazovanje kot osnovni temelj samopomoči

Medtem, ko so za uspešno samopomoč potrebni trije glavni temelji (samoopazovanje, samopoizvedovanje in kolektivna modrost), se bomo skozi serijo delavnic v glavnem posvečali glavnemu stebru - samoopazovanju.

 

Samoopazovanje je namreč glavna aktivnost v procesu samospoznavanja in samopomoči in torej zahteva večjo pozornost. Na delavnicah bomo skozi praktične vaje spoznali proces samoopazovanja in glavne izzive, s katerimi se običajno soočimo tekom tega procesa.

 

Po izkušnjah vodje delavnic, je že samo zavedanje pomena samoopazovanja in poznavanje osnovnih tehnik lahko v veliko pomoč pri soočanju z vsakodnevnimi težavami in globjem razumevanju naših občutij in reakcij. Obenem pa nam te tehnike zagotovijo potrebno osnovo in stabilnost za nadaljnje samostojno soočanje z življenjskimi izzivi.

 

"Ena izmed lepših stvari, ki sem se jih naučil v zadnjem času, je to, da se odgovori na naša vprašanja, ki jih iščemo skozi naše življenje, skrivajo v nas samih. Ko smo soočeni s težko situacijo najraje kažemo s prstom in za naše trpljenje obtožujemo druge ljudi in zunanje faktorje. Kar pa sem pred kratkim spoznal, in kar skušam vse bolj živeti, je dejstvo, da ne obstaja nobena druga oseba ali situacija, ki me lahko spravi v slabo voljo, razen jaz sam.

Obstaja pomembna vrzel med stimulacijo in našo reakcijo. Zaradi našega običajnega delovanja, miselnih vzorcev in nezavednosti je ta vrzel skorajda neprepoznavna. Skozi tehnike samoopazovanja pa pridobimo zmožnost zavednega prepoznavanja stimulatorja in še bolj pomembno, izbrati naš odgovor (reakcijo)."

Paulo Realpe, direktor poslovne strategije v Lil Horse, Inc

 

Vpliv misli in čustev na naše življenje

 

Duševno počutje in fizično zdravje

Soočeni z nenehnimi pritiski in pričakovanji, tako s strani družbe kot do samih sebe, se iz dneva v dan borimo z občutki tesnobe, jeze, strahov, dvomov in zmedenosti. Vse to pa pelje do stresa, pregorelosti, obupa ter težjih duševnih stanj. Kot bomo spoznali na delavnicah pa imajo ti občutki zelo velik vpliv tudi na naše telo. Ta vpliv seveda ni dolgoročno škodljiv, če ti občutki skozi telo stečejo po njim naravni poti. V kolikor pa te občutke zadržujemo, podoživljamo in potenciramo pa to seveda pusti dolgoročne posledice na naše telo in fizično zdravje.

 

Izjemnega pomena za naše duševno in fizično zdravje je torej, da znamo težkim občutkom pustiti naraven tok notranjega izražanja - kanaliziranje. Skozi proces samoopazovanja in samospoznavanja se naučimo prepoznati občutke tekom njihovega nastajanja ter kako se ne vmešavati v njihovo notranje izražanje - mogoče se to zdi nesmiselno, a vendar je to edini dolgoročno koristen način preprečevanja negativnih učinkov, ki jih imajo naši občutki na duševnost in telo. Obenem pa nam ta proces samoopazovanja pomaga postopoma izčistiti (nezavedno) napetost, ki smo jo v telesu nezavedno nabrali skozi vsa leta našega življenja.

 

 

Odnosi in komunikacija

Zgoraj omenjeni pritiski pa se preko naše notranje napetosti in zmedenosti nenehno kažejo tudi v naših odnosih in komunikaciji. Nezavedne navezanosti, pričakovanja, obsojanja in primerjanja, ki v večji meri preko prepričanj vodijo naše misli, besede in dejanja znatno vplivajo na kvaliteto naših odnosov. Žal je veliko teh misli, besed in dejanj škodljivih in neiskrenih.

Zato je izjemno lep občutek, ko smo lahko pred vsakomur in vsaki situaciji sproščeni in iskreni, ko nimamo ničesar skrivati ali braniti. Ta občutek pa ni le enostranski, marveč samodejno steče do druge osebe. Za to sproščenost, odprtost in iskrenost, pa je najprej pomembno dobro poznavanje delovanja lastnega uma in prepoznavanje lastnih prepričanj - navezanosti, pričakovanja, hotenja in identiteta.

 

Skozi serijo delavnic se boste spoznali s praktičnimi tehnikami in vajami, katere vam bodo vsakodnevno služile pri samospoznavanju in posledično odpravljanju ter preprečevanju duševnih in zdravstvenih stisk ter skrhanih odnosov. Obenem pa vam bodo odprla vrata do sproščenega, pomirjenega in smiselnega življenja.

-------

Ali ste vedeli?

Obstajata dve vrsti spomina - praktični in psihološki. Praktični spomin je izjemno pomemben za vsakodnevno življenje (gibanje, komunikacija, delo, ...). Po drugi strani, pa je psihološki spomin popolnoma nepotreben in celo problematičen, saj nas drži v preteklosti ali poriva v prihodnost - torej proč od trenutnega.

-------

Okvirni program delavnic:

1. del

 

2. del

 

3. del

 

*Program in potek se glede na zanimanje skupine lahko tekom izvedbe nekoliko spremeni.

 

Datumi in ura:

Termin bo znan naknadno.

 

Cena posamezne delavnice: 25 EUR z DDV

________________________________________________

 


KDO JE MITJA ŽIBERT - vodja delavnice?

Od diplome preko zaposlitve do podjetništva. Od podjetništva preko svobodnjaštva do osebnega vodenja in svetovanja - tako lahko na kratko povzamemo zadnjih 20 let Mitjeve poti, katera je bila vseskozi zaznamovana s samoodkrivanjem in sledenjem notranjemu klicu.

Zvest svoji poti, se je Mitja v zadnjih petih letih posvetil duhovnim učenjem, še posebej področju samoopazovanja, kot podlage oz. osnove za globje samospoznavanje. Vzporedno s tem, pa ga je pot pripeljala do osebnega vodenja in svetovanja ter vodenja delavnic na področju samospoznavanja in samopomoči.

Poleg delovanja v Sloveniji preko centra Pot Modrosti, Mitja zadnja tri leta dela tako s posamezniki kot tudi v vlogi rednenga svetovalca ekipam različnih podjetij, pri čemer je odgovoren za pomoč pri komunikaciji in odnosih, zmanjševanju stresa, preprečevanju pregorelosti, ter samospoznavanju in dobrobiti vsakega posameznika.

Več o Mitji Žibertu in Poti Modrosti na www.potmodrosti.si

 

"Opazovanje mi pomaga pri soočanju s skoraj vsako življenjsko situacijo. Reševanje problemov je postalo lažje kot kdajkoli prej, saj sem sposoben jasno analizirati komponente, ki botrujejo nastaku problema. S sposobnostjo samoopazovanja lahko jasneje prepoznam in razumem razloge, ki tičijo za problemi, brez da takoj reagiram ali stvari vzamem osebno. Z reakcijskim časom, ki ga ob tem pridobim, lahko situacijo podrobneje preučim in najdem boljšo rešitev, namesto da stvar spremenim v še večji problem. Po tem, ko sem samoopazovanje postavil pred takojšnjo reakcijo, sem spoznal da je ključ za rešitev problema navadno točno pred nami. S tem, ko ne pustimo občutkom da nas prevzamejo, je ta ključ veliko lažje prepoznati."

Jaime Trujillo, vodja podjetja Epic Media Creations