Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Delavnice samoopazovanja


USPEŠNO SOOČANJE S STRAHOVI IN DRUGIMI MOČNIMI OBČUTKI - delavnice samoopazovanja

Dnevno se vsi soočamo subtilnejšimi in močnejšimi težavami na situacijskem, telesnem, mentalnem ter duševnem nivoju. Medtem, ko so situacijske in telesne težave večinoma lažje rešljive ali pa je rešitev veliko bolj oprijemljiva in dosegljiva, pa mentalne in duševne težave predstavljajo veliko težji izziv.

Strah, anksioznost, tesnoba, jeza, osamljenost, nemir in ostali notranji občutki so težko razumljivi, neoprijemljivi, izmuzljivi in velikokrat izjemno močni. Seveda se vsak izmed nas trudi na individualno najbližji način soočati s temi notranjimi občutki, ki včasih uspešno za nekaj časa potihnejo. Pa vendar realnost kaže, da gre v večini primerov soočanja z občutki za beg, represijo, zanikanje, ali borbo s samim seboj. To, kot omenjeno, včasih za nekaj časa prežene nelagodne in boleče občutke, a ti ostajajo in tiho delujejo na nezavednem nivoju. Dokler ponovno, navadno v še močnejši obliki, ponovno ne privrejo na površje. Tako se krog trpljenja sklene in prevzame naš vsakdan. Veliko ljudi se z lastnim trpljenjem sprijazni in preda zgoraj opisanemu krogu. Seveda pa ni to niti potrebno, niti to ni najboljša rešitev.

Namen serije delavnic "Uspešno soočanje s strahovi in drugimi močnimi občutki" je torej praktično raziskovanje uspešne poti iz tega tipičnega kroga trpljenja.

Pot, katero bomo skupaj odkrivali preko pogovora, primerov in seveda praktičnih vaj, nas bo vodila v globje razumevanje in spoznavanje delovanja našega uma. To pa vam bo služilo kot ključna osnova za uspešno soočanje, posledično zmanjševanje ter končno osvoboditev od strahov in ostalih mentalnih ter duševnih težav.

Glavna tehnika, katere moč, delovanje in pomembnost bomo spoznavali tekom delavnic bo samoopazovanje. Pravilno samoopazovanje je namreč ključ do samospoznavanja, ki pa je bistveno in neobhodno za osvoboditev od lastnega, individualnega trpljenja, globjo pomirjenost, boljše poznavanje samega sebe, lepše odnose, lažje premagovanje izzivov in trdnejše zdravje.


Samoopazovanje kot osnovni temelj samopomoči

Samoopazovanje je glavna aktivnost v procesu samospoznavanja in samopomoči in torej zahteva zadostno razumevanje in pozornost. Na delavnicah bomo skozi praktične vaje spoznali proces samoopazovanja in glavne izzive, s katerimi se običajno soočimo v tem procesu. Po izkušnjah vodje delavnic, je že samo zavedanje pomena samoopazovanja in poznavanje osnovnih tehnik lahko v veliko pomoč pri soočanju z vsakodnevnimi težavami in globjem razumevanju naših občutij in reakcij. Obenem pa nam te tehnike zagotovijo potrebno osnovo in stabilnost za nadaljnje samostojno soočanje z življenjskimi izzivi.
 

Glavni cilji serije delavnic:

Tekom treh delavnic, se bomo dotaknili problema nepoznavanja delovanja našega uma, vpliva našega uma na naše doživljanje sebe, drugih in sveta okoli nas ter istega vpliva na zdravje, odnose, komunikacijo in splošno kvaliteto našega življenja. Ob zavedanju te problematike, pa se bomo podali tudi v spoznavanje praktičnih rešitev in načinov aktivnega soočanja z vsakodnevnimi vplivi naših občutkov, misli in čustev.

Udeleženci boste na koncu serije delavnic opremljeni z naslednjim:

 

1. delavnica: 13. oktober 2021, od 17.00 do 20.00

Uvod:

Teoretični del:

Praktični del:

Zaključek:

 

2. delavnica: 20. oktober 2021, od 17.00 do 20.00

Uvod:

Teoretični del:

Praktični del:

Zaključek:

 

3. delavnica: 27. oktober 2021, od 17.00 do 20.00

Uvod:

Teoretični del:

Praktični del:

Zaključek:

*Program in potek se glede na zanimanje skupine lahko tekom izvedbe nekoliko spremeni. Čas zaključka posamezne delavnice je odvisen od samega poteka dela in zaključnega razgovora - glavni del se bo predvidoma končal med 19:00 in 19:30.

 

Cena posamezne delavnice: 39 EUR z DDV

 

Delavnice vodi Mitja Žibert - nekaj besed o Mitji:

Od diplome preko zaposlitve do podjetništva. Od podjetništva preko svobodnjaštva do osebnega vodenja in svetovanja - tako lahko na kratko povzamemo zadnjih 20 let Mitjeve poti, katera je bila vseskozi zaznamovana s samoodkrivanjem in sledenjem notranjemu klicu. Zvest svoji poti, se je Mitja v zadnjih štirih letih posvetil duhovnim učenjem, še posebej področju samoopazovanja, kot podlage oz. osnove za globje samospoznavanje. Vzporedno s tem, pa ga je pot pripeljala do osebnega vodenja in svetovanja ter vodenja delavnic na področju samospoznavanja in samopomoči. Poleg delovanja v Sloveniji preko centra Pot Modrosti, Mitja zadnja tri leta deluje kot redni svetovalec celotni ekipi avstralskega podjetja, pri čemer je odgovoren za pomoč pri komunikaciji in odnosih, zmanjševanju stresa, preprečevanju pregorelosti, ter samospoznavanju in dobrobiti vsakega posameznika.

Več o Mitji Žibertu in Poti Modrosti na www.potmodrosti.si