Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Izobraževanje in vpisPROGRAMI SREDNJE ŠOLE ZA ODRASLE V BIOTEHNIŠKEM CENTRU NAKLO:

Vpis v srednjo šolo za odrasle v šolskem letu 2021/2022 že poteka. Vpišite se čim prej oz. do zapolnitve prostih vpisnih mest (število prostih vpisnih mest za novo vpisane lahko vidite tukaj). Z oktobrom pričenjamo novo šolsko leto. Vabljeni.

Glede na dobre izkušnje, bomo še naprej izvajali kombinirano izobraževanje – teoretični del na daljavo (MS Teams), praktični del v šoli in na terenu. Na ta način boste prihranili tako na času, kot tudi pri potnih stroških. Še vedno pa boste imeli udeleženci tudi fizični stik med seboj - za medsebojno pomoč, sodelovanje in motivacijo.

Pri nas se lahko vpišete v naslednje programe srednje šole za odrasle:

1.

Gospodar na podeželju (SPI)

2.

Vrtnar (SPI)

3.

Cvetličar (SPI)

4.

Slaščičar (SPI)

5.

Pek (SPI)

6.

Kmetijsko podjetniški tehnik (SSI, PTI)

7.

Hortikulturni tehnik (SSI, PTI)

8.

Živilsko prehranski tehnik (SSI, PTI)

9.

Naravovarstveni tehnik (SSI)
VPIS V PROGRAME ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Vpis v srednjo šolo za odrasle v šolskem letu 2021/2022 že poteka. Vpišite se čim prej oz. do zapolnitve prostih vpisnih mest. Z oktobrom pričenjamo z novim šolskim letom.

_______________________________________

Število prostih mest je navedeno v Soglasju k obsegu prvega vpisa v izredno srednješolsko izobraževanje v šolskem letu 2021/2022, ki ga najdete tukaj.

_______________________________________

Vpišete se osebno, v pisarni za izobraževanje odraslih. S seboj na vpis prinesite:

Da na vpis ne boste čakali, prosimo, da se za termin vpisa predhodno dogovorite z organizatorko go. Nado Zupanc (04/277 21 04, 041 499 934 ali nada.zupancping@bc-naklopong.si). 

V kolikor bo zainteresiranih več kandidatov, kot imamo razpisanih prostih mest v posameznem programu, se upošteva vrstni red vpisanih kandidatov. 


DODATNE INFORMACIJE:

NADA ZUPANC, organizatorka srednje šole za odrasle

Tel: 04 277 21 04 ali 041 499 934

Elektronski naslov: nada.zupancping@bc-naklopong.si 

 

NAČIN IN POTEK IZOBRAŽEVANJA PO PROGRAMIH ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Sestava programov:
Vsak program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov (združena teorija in praksa), modulov v okviru odprtega kurikula in praktičnega usposabljanja z delom na deloviščih. 

Organizacija predavanj in vaj:
Vsako leto organiziramo predavanja za predmete in module, kjer imamo dovolj veliko število udeležencev. V nasprotnem primeru organiziramo skupinske ali individualne konzultacije. Pri splošnih predmetih obiskovanje predavanj ni obvezno, je pa priporočljivo. Obvezno pa je obiskovanje predavanj in praktičnih vaj v okviru strokovnih modulov in odprtega kurikula, kjer pričakujemo vašo 80 % prisotnost. 

Šolsko leto se prične v mesecu oktobru. Predavanja potekajo dva do trikrat na teden v popoldanskem času od 16.00 do 20.00 ure, redko pa tudi ob sobotah. Predavanja in vaje potekajo ciklično, kar pomeni, da v enem šolskem letu izvedemo določene predmete in module v celoti, za vse letnike, naslednje šolsko leto pa so na vrsti drugi. 

Osebni izobraževalni načrt:
Z vsakim udeležencem pripravimo osebni izobraževalni načrt na začetku šolskega leta, v katerem skupaj načrtujemo potek izobraževanja. Izobraževalni načrt je možno tudi spremeniti tekom šolskega leta. 

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja:
Na podlagi javnih listin o izobraževanju po javno veljavnih programih za pridobitev izobrazbe (spričevala, obvestila o uspehu, potrdila o izpitu, indeks ...) vam priznamo formalno pridobljeno primerljivo znanje. Lahko pa se vključite tudi v postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja, ki ga dokazujete z raznimi dokazili o usposabljanju, certifikati, dokazili o pridobljenem znanjuu, potrdili delodajalcev o delovnih izkušnjah ipd. 

Izpitni roki:
Izpitni roki za predmete in module se razpišejo po zaključku posameznega predmeta, modula oz. vsebinskega sklopa. O teh rokih se boste dogovorili z učitelji na predavanjih. Na izpit se lahko prijavite preko spletne aplikacije (Prijava na izpite).
V kolikor ne obiskujete predavanj pri določenih predmetih/modulih, se za izpite dogovarjate individualno z učitelji preko e-pošte oz. v času njihovih govorilnih ur. 
Na izpite se je potrebno prijaviti vsaj pet dni pred izpitnim rokom, odjavite pa se lahko najkasneje tri dni prej. 

Izpolnjevanje PCT pogoja ob vstopu v šolo: Vstop v prostore Biotehniškega centra Naklo je dovoljen samo z izpolnjevanjem PCT pogojev. Izpolnjen mora biti vsaj en pogoj:

  1. potrdilo o polnem cepljenju ali
  2. potrdilo o prebolelosti, ki ni starejše od šestih mesecev ali
  3. negativen test: Tukaj imate več možnosti: HAG (veljavnost 48 ur), PCR (veljavnost 72 ur) ali SAMOTESTIRANJE (1x tedensko in velja za vpisane v srednji šoli za odrasle). Udeležencem izobraževanja odraslih (vpisanim v srednji šoli za odrasle) pripada BREZPLAČNO pet testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih lahko pridobijo v lekarni (ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o vpisu ter osebnega dokumenta).