Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Računalniška pismenost za odrasle

Brezplačno računalniško usposabljanje - RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE

Tudi v letu 2018 za brezposelne osebe, napotene s strani Zavoda za zaposlovanje, organiziramo računalniški program: RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE je 60-urni javno-veljavni program, sestavljen iz teorije in praktičnih vaj. Program omogoča pridobitev javno-veljavne listine. Program je namenjen odraslim osebam, ki računalnika še niso veliko uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe vsakdanjega dela in življenja. 

CILJ PROGRAMA: Temeljni cilj programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem ne glede na starost ali doseženo izobrazbo. 

VSEBINA PROGRAMA:

  • poznavanje računalnika, delo z računalnikom, prilagoditve in uporaba namizja, delo s podatki;
  • osnove urejevalnika besedil, urejanje dokumentov, oblikovanje dokumenta, vstavljanje tabel, tiskanje datotek;
  • osnove interneta, uporaba spletnih brskalnikov, iskanje po svetovnem spletu;
  • osnova uporaba elektronske pošte, urejanje elektronske pošte.

TRAJANJE IN POTEK PROGRAMA: Organizirana predavanja in vaje bomo izvedli v okviru 12-14ih srečanj, 3x tedensko po 4 oz. 5 šolskih ur na B&B-ju (Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj). Na prvem srečanju boste prejeli učno gradivo. Program se bo zaključil s preizkusom znanja, na podlagi katerega boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem programu. 

TERMIN: 7. maj do 5. junij 2018

Če se želite vključiti v program, se oglasite pri svojem svetovalcu na Zavodu za zaposlovanje.

 

 

 
Več informacij o programu: talija.kalicanin@bc-naklo.si oz. 080 3900, 04 277 21 20.